Portret Gert Droessaert

Je werkt als change manager bij de FOD Buitenlandse Zaken. Wat houdt deze job juist in? 

Ik leid de veranderingen binnen onze FOD op het vlak van ICT in goede banen. Dat betekent dat ik ervoor zorg dat ze zo weinig mogelijk impact hebben op onze interne werking en dienstverlening naar de buitenwereld toe. De veranderingen moeten telkens ook zo transparant mogelijk gebeuren voor onze klanten. Om dat te bewerkstelligen, is het belangrijk dat je goed samenwerkt met alle stakeholders en inzet op doorgedreven communicatie. 

Wat vind je zo fijn aan het werk dat je doet? 

Het leukste aan mijn job is het contact dat ik heb met alle diensten binnen de FOD Buitenlandse Zaken, maar ook met andere overheidsorganisaties en de stafdiensten daarvan. Daarnaast waardeer ik de grote mate van zelfstandigheid en het vertrouwen dat ik van mijn werkgever krijg bij het uitoefenen van mijn job. Dat zorgt ervoor dat ik me elke dag met plezier inzet voor mijn werk. 

Werken voor de federale overheid leverde me ook stabiliteit en werkzekerheid op, wat maakt dat ik me volledig op mijn job kan focussen. In de privésector is zoiets niet altijd vanzelfsprekend, terwijl dit voor mij als jonge vader net een groot pluspunt is. Bovendien kan ik door de flexibele uren mijn werk zelf organiseren, met als gevolg een evenwichtigere balans tussen werk en privéleven. 

Welke professionele verwezenlijking maakt je het meest trots? 

Ik ben best tevreden als ik zie hoe ik het hele change-proces heb kunnen verbeteren, maar vooral dat deze nieuwe manier van werken ondertussen breed geaccepteerd en toegepast wordt. Dat is niet evident omdat zo’n proces vaak aanzien wordt als ‘overbodig administratief werk’, wat zeker niet het geval is. Anderen kunnen overtuigen van het nut en de noodzaak ervan en vervolgens het proces zelf verder optimaliseren, geeft mij voldoening. 

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met dat van voor je hier werkte? 

Mijn beeld is positiever geworden sinds ik hier effectief aan de slag ben. Het typische beeld dat van de ambtenaar wordt geschetst, is gelukkig niet meer aan de orde. Er is nu een nieuwe generatie ambtenaren die echt vooruit wilt. Ook onze FOD is de laatste decennia verveld tot een moderne werkgever die zeker niet moet onderdoen voor andere. Er is een hedendaagse infrastructuur, aangepast IT-materiaal, er zijn glijdende werkuren en telewerk is ingeburgerd. Het allerbelangrijkste echter zijn de fijne collega’s, die zijn gelukkig ook aanwezig! 

Mijn beeld van de federale overheid is positiever geworden sinds ik hier effectief aan de slag ben.

Ontdek deze werkgever