Hind Sassi

Eerstelijnsmedewerker
Related Organization
Portret Hind Sassi

Wat is je huidige functie bij de federale overheid?

Ik werk bij het eerstelijnsteam van de FOD BOSA. Onze functie omvat twee aspecten: het Contact Center (telefoons en e-mails beantwoorden of doorgeven aan de bevoegde diensten) en het onthaal van bezoekers en personen die in het kader van een selectieprocedure een taaltest of sollicitatiegesprek komen afleggen. We vormen dus het eerste aanpreekpunt van de kandidaten.

Wat heb je gedaan voor je bij de FOD BOSA aan de slag ging?

Ik heb een opleiding tot opticien gevolgd, maar ik merkte al snel dat ik menselijk contact het leukst vond. Daarom koos ik voor een baan waarbij dat contact essentieel was. Ik heb eerst als uitzendkracht gewerkt bij de helpdesk van itsme en daarna bij BNP Paribas, ook daar werkte ik bij de klantendienst.

Waarom heb je gekozen voor een baan bij de federale overheid?

Nadat mijn opdracht bij de bank een zestal maanden geleden afliep, ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe job. Toen ik de vacature voor eerstelijnsmedewerker zag, herkende ik mezelf helemaal in de functieomschrijving: burgers ontvangen en helpen door hun vragen te beantwoorden. Ik heb meteen gesolliciteerd, ook al wist ik op dat moment eerlijk gezegd niets over de FOD BOSA. Wat de overheid zoal inhoudt, ontdekte ik hier pas, en ik leer nog alle dagen bij.

Wat is volgens jou het verschil tussen de private sector en de overheidssector?

De private sector is meer gesloten. Hier worden we aangemoedigd om onze mening te geven, ideeën voor te stellen en er openlijk over te praten als we ergens mee zitten. Elke dag is anders en ik ontmoet nog steeds nieuwe mensen. Dat is echt verrijkend. We kunnen bovendien heel wat opleidingen volgen. Bij de overheid werken, opent deuren en biedt heel wat mooie opportuniteiten, zowel op professioneel als sociaal vlak.

Op welke manier maakt jouw werk een verschil voor de maatschappij?

Als eerstelijnsteam vormen wij het eerste aanspreekpunt van kandidaten voor een functie bij de overheid. We proberen daarbij behulpzaam en rustig over te komen. Niet uit commerciële overwegingen, maar wel omdat dat gewoon logisch is. Het is immers onze taak om burgers te helpen die bij de overheid aan de slag willen om zich in te zetten voor de samenleving. Zo dragen we ons eigen kleine steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land. En ja, daar ben ik best wel trots op.
 

Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land

Ontdek deze werkgever

Related Organization