Isabelle Peereman

Sociaal bemiddelaar
Portret Isabelle Peereman

Sinds 2019 is Isabelle Peereman aan de slag als sociaal bemiddelaar voor de FOD WASO. En dat heeft ze zich nog geen moment beklaagd: het is een afwisselende en uitdagende job, waar ze met veel enthousiasme over spreekt. 

Welke rol speelt een sociaal bemiddelaar? 

Ik faciliteer het sociaal overleg tussen werknemers en werkgevers. Dat gebeurt hoofdzakelijk op sectoraal niveau, als voorzitter van een paritair comité. Maar soms leid ik ook bij specifieke bedrijven het overleg in goede banen. 

Het werk is zeer gevarieerd. Om de twee jaar heb je de grote sectoronderhandelingen waar loon- en arbeidsvoorwaarden ter sprake komen. Dat is een intense periode: om tot een akkoord te komen, moet veel overlegd worden. Eens een CAO is afgesloten, is er nog administratieve opvolging nodig in samenwerking met de andere diensten van onze FOD. En er duiken ook af en toe conflicten op. Dan is het zaak om hindernissen weg te nemen en beide partijen met elkaar te verzoenen. 

Dat betekent dus dat ik veel vergaderingen heb, maar toch gaat het er niet altijd zo formeel aan toe. Om iedereen op één lijn te krijgen, voer ik ook regelmatig gesprekken onder vier ogen of via de telefoon. 

Welke kwaliteiten heb je nodig voor deze functie? 

Allereerst komt een juridische achtergrond of enige HR-bagage zeker van pas. Er wordt ook gevraagd naar ervaring met collectieve onderhandelingen, aangezien dat cruciaal is om succes te boeken. Ook ik kon daarop terugvallen, waardoor ik van bij het begin makkelijker problemen kon aanvoelen en aanpakken. De procedures goed kennen is dus niet voldoende, want de menselijke factor maakt elke vergadering anders. 

Daarnaast zijn er natuurlijk heel wat persoonlijke eigenschappen die het verschil maken. Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen. Enige creativiteit en flexibiliteit is daarbij ook van belang, zodat je alternatieven klaar hebt als het overleg stropt. Onderhandelingen kunnen lang aanslepen, dus komt het erop aan steeds je kalmte te bewaren en geduld te tonen. Een goede sociaal bemiddelaar is ook proactief, want problemen voorkomen is nog altijd het beste. En misschien wel het belangrijkste: je moet vertrouwen opwekken, discreet zijn en neutraliteit hoog in het vaandel dragen. 

Wat maakt het werk zo aantrekkelijk voor jou? 

Ik hou in het bijzonder van mijn rol als verzoener bij conflicten. Je raakt er niet altijd even makkelijk uit, maar als het lukt, geeft me dat ongelooflijk veel energie. Ik waardeer ook de afwisseling in deze job. Op sommige dagen heb je het héél druk, met marathonvergaderingen die veel van je vragen. Op andere momenten is het dan weer rustiger, bijvoorbeeld wanneer je de administratie bijwerkt. Bovendien hoef je niet je hele carrière dezelfde sectoren op te volgen, maar kan je als eens wisselen. 

Met de overheid als werkgever ben je er ook van verzekerd dat het evenwicht tussen werk en privé bewaakt wordt. Je hebt sowieso een mooi aantal verlofdagen en daarbovenop kan je al je overuren recupereren. Het ruime aanbod aan opleidingen waaruit je kan kiezen, vind ik eveneens een grote troef. 

Hoewel er maar één sociaal bemiddelaar is bij een sociaal overleg, sta je er ook nooit helemaal alleen voor. Je werkt nauw samen met de secretaris, die het formele verloop van de vergadering opvolgt. En er is veel contact met andere bemiddelaars, bijvoorbeeld om moeilijke dossiers te bespreken.  

Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.

Ontdek deze werkgever