Jasmien De Winne

Consul op de ambassade van België in Hanoi
Portret Jasmien De Winne

Vertel ons over je job

Als consul op de ambassade van België in Hanoi (Vietnam) sta ik in voor onze consulaire dienstverlening en het dagelijks beheer van onze ambassade. Wat de consulaire dienstverlening betreft stuur ik een team aan van vier Vietnamese collega’s. Dit team helpt enerzijds de Belgen in ons rechtsgebied (voor paspoorten, eIDs, akten van burgerlijke stand, attesten, registratie in het Rijkregister…) en anderzijds de Vietnamezen die een visum willen aanvragen voor een reis naar België of die een Vietnamees document willen laten legaliseren voor gebruik in België. Wat het dagelijks beheer van de ambassade betreft, ben ik verantwoordelijk voor de financiën van de ambassade, onze gebouwen, het personeelsbeleid en ICT. Dit doe ik gelukkig niet alleen, maar in samenwerking met onze boekhoudster. Om mijn job goed te kunnen doen heb ik ook regelmatig contact met consuls van andere ambassades.

Waarom doe je je job graag?

Ik vind het fantastisch om in het buitenland te kunnen werken. Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen. Daarnaast is het werk op een Belgische ambassade zeer divers, wat de gelegenheid geeft om rond zeer uiteenlopende onderwerpen te werken. Ik werk in een klein team, en het kan zijn dat ik op het ene moment een akte van nationaliteitstoekenning moet voorbereiden, maar het volgende moment ook even mijn licht moet laten schijnen over de rennovatie van de ambassade. De diversiteit aan taken is niet altijd evident, maar de dag vliegt wel voorbij! 

Beschrijf in het kort een doorsneewerkdag

Nadat ik met mijn elektrische scooter naar de ambassade ben gereden, bekijk ik de binnengelopen berichten, en geef ik de boekhoudster goedkeuring voor enkele betalingen. In de voormiddag heb ik een interview met een Belgisch-Vietnamees koppel dat wil trouwen in Vietnam. Indien uit het interview blijkt dat het geen schijnhuwelijk betreft, leveren we een Attest van Geen Huwelijksbeletsel af. Vervolgens bespreek ik enkele visumdossiers met mijn collega’s. ’s Middags ga ik naar een lunchvergadering met de consuls van de Schengenlanden. In de namiddag bestudeer ik een nationaliteitsdossier, keur ik de legalisatiedossiers en paspoortaanvragen van die dag goed, en stuur ik ook enkele e-mails uit om advies in te winnen bij collega’s van andere ambassades over een personeelskwestie. ’s Avonds ga ik naar een receptie ter gelegenheid van de nationale feestdag van Zuid-Afrika. Een doorsnee werkdag is er echter niet, elke dag is anders!

Werken voor je huidige werkgever, is dat volgens jou een voordeel?

Via de FOD Buitenlandse Zaken krijg je de kans om in het buitenland te werken in een beschermende omgeving: er wordt gezorgd voor goede huisvesting, uitstekende scholing voor je kinderen, de best mogelijke gezondheidszorg. Je loon wordt aangepast afhankelijk van de afstand van België, de levensduurte van het gastland en de omstandigheden op post. Je kan van een buitenlands avontuur proeven, zonder daarbij al te grote risico’s te nemen of de link met België te verliezen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Hiervoor werkte ik als onderzoeker aan de Universiteit Gent. Deze job is ongeveer het omgekeerde van mijn vorige job: in plaats van één onderwerp tot in de kleinste details uit de diepen, behandel ik nu in korte tijd een veelvoud aan onderwerpen. Dankzij mijn doctoraat kan ik gelukkig grote hoeveelheden informatie verwerken op korte tijd en heb ik ook geleerd efficiënt om te springen met mijn tijd.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

De selectieprocedure bestond uit heel wat verschillende stappen. Op voorhand deed ik een taaltest Frans (Artikel 14 tweede lid, mondeling en schriftelijk). Daarna vond een voorexamen plaats: daarbij werd op de computer abstract redeneren getest, was er een situationele beoordelingstest en een postvakoefening. De eerste proef van de vergelijkende selectie was een taalexamen Engels (C1 niveau, mondeling en schriftelijk). Vervolgens vond de tweede proef van de vergelijkende selectie plaats: een schriftelijke proef waarbij er een korte voordracht werd gegeven door een professor, waarna werd gevraagd om de voordracht samen te vatten en een kritische commentaar te schrijven. De derde proef van de vergelijkende selectie was een mondelinge proef voor een jury. Eerst werd gevraagd jezelf voor te stellen en werd gepeild naar je persoonlijke en professionele ervaring. Ten tweede werd er een concrete case besproken. Bij mij ging het over Centraal-Afrika. In het derde deel werden een aantal gedetailleerde consulaire vragen gesteld. Tot slot werd ook gepeild naar mijn interculturele capaciteiten. 

Herinner je je eerste werkdag?

In het eerste jaar word je getraind als stagiair-diplomaat in Brussel. Je spendeert veel tijd met je collega stagiair-diplomaten en je vormt naar verloop van tijd een hechte klas. Die eerste werkdag voelde dan ook een beetje als een eerste schooldag op een nieuwe school. Ik was onder de indruk van de vele diverse en interessante profielen van mijn collega’s. Het was boeiend om te horen hoe iedereen met zo’n verschillende achtergrond bij FOD Buitenlandse Zaken terecht was gekomen.

Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen.

Ontdek deze werkgever