Jean-Christophe Pizzolon

Chemicus - preventiedeskundige chemische agentia
Portret Jean-Christophe Pizzolon

Vertel ons over je job ... 

Ik werk in het laboratorium van Fedris. Het labo werkt voor meer dan 90% aan de opdracht preventie van beroepsziekten uit de bestuursovereenkomst van Fedris. De resterende percentages hebben betrekking op de vergoeding van beroepsziekten.

We onderzoeken voornamelijk industriële producten zoals stofdeeltjes, oplosmiddelen, metalen enzovoort, afkomstig van atmosfeermetingen in bedrijven. Het gaat om diverse bedrijven zoals mechanische werkplaatsen, schrijnwerkerijen, steengroeven, noem maar op. 

Wat het preventiegedeelte betreft, is het altijd het bedrijf dat ons contacteert. Onze expertise wordt erkend en gewaardeerd en er wordt over ons gepraat door bedrijven onder elkaar. Dat maakt dat elk jaar zo'n honderd bedrijven van over het hele land een beroep doen op onze diensten. 

Om te beginnen gaan we ter plaatse poolshoogte nemen in het bedrijf dat een aanvraag heeft ingediend. Aan de hand van de verkregen informatie, bekijken we wat, waar, wanneer en hoe we de metingen kunnen uitvoeren. Soms komt er wat opzoekwerk bij kijken of ontwikkelen we nieuwe methodes. Later gaan we opnieuw naar het bedrijf om metingen te doen. Het contact met werknemers geeft vaak aanleiding tot interessante gesprekken qua arbeidsomstandigheden, veiligheid en preventie. 
Terug in het laboratorium worden de stalen geanalyseerd, gerapporteerd, geïnterpreteerd en gecommuniceerd naar de bedrijven. 

Onze dienst biedt bedrijven dus concrete preventiepistes en is daarmee een uitgelezen instrument om de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van de werknemers te verbeteren.  

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam? 

Ik ben begonnen bij het Rijksontledingslaboratorium te Gentbrugge (het huidige Federaal voedingslaboratorium). Daar werkte ik 6 jaar als contractueel.  

Werken voor je huidige werkgever, is dat volgens jou een voordeel? 

Het is een erg gevarieerde job. Het laboratorium is uitgerust met de nieuwste technologie. We hebben ook de mogelijkheid om nieuwe meetmethodes te ontwikkelen en op punt te stellen.

Het contact met bedrijven maakt ons werk bijzonder concreet en zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk. Bovendien komen we in bedrijven uit allerlei sectoren, verspreid over het hele land, en komen we jaarlijks in contact met honderden verschillende mensen. In die zin is werken voor het laboratorium van Fedris een uitzonderlijke kans! 

Ook qua opleidingsmogelijkheden hebben we zeker niet te klagen. Bij de installatie van nieuwe laboratoriumuitrustingen krijgen we trainingen on-site. We nemen deel aan seminaries, workshops … om op de hoogte te blijven van de actuele technologieën. 

Het contact met bedrijven maakt ons werk bijzonder concreet en zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk.

Ontdek deze werkgever