Portret Joris

Hoe is de dienst waar je werkt geëvolueerd? Hoe ziet de toekomst eruit?

Mijn vorige job was in een bedrijf waarin softwareontwikkeling één van de kernactiviteiten was. De processen en organisatie waren dan ook erop gericht om software te produceren. Toen ik in dienst trad, stelde ik mij dus wel vragen op welke manier de organisatie binnen een overheidsdienst hierrond zou verschillen.

Het stereotype beeld van verouderde ‘legacy’-systemen en minder gestroomlijnde ICT-processen was aanvankelijk niet helemaal onterecht. Dit betekende echter niet dat de applicaties van slechte kwaliteit waren - de bestaande structuren waren goed uitgewerkt en getuigden van een diepe kennis van het domein. Het was bovendien ook duidelijk dat er veel motivatie was om aan vernieuwing te werken en de afgelopen jaren is er grote vooruitgang geboekt om de softwarearchitectuur te moderniseren en te werken volgens huidige industriestandaarden. Net als in veel bedrijven werken we samen met consultants en gedetacheerden, wat er ook voor zorgt dat er een goede mix is van verschillende ervaringsniveaus.

Het illustreert hoe de overheidsdienst de laatste paar decennia fel geëvolueerd is. Deels onder invloed van technologische vooruitgang en digitalisatie, maar ook omdat in het algemeen de organisatie en invulling van werk een evolutie hebben doorgemaakt.

Een groot project dat momenteel loopt, is het migreren en herschrijven van verschillende oude toepassingen. Het is een complexe opdracht die raakt aan uiteenlopende onderdelen binnen en buiten de organisatie, maar het is ook een mooie uitdaging.

Wat zijn nog uitdagingen en kansen waar je mee te maken had?

De overheid opereert deels op een ander model dan de privé-industrie en dat brengt bepaalde uitdagingen en kansen met zich mee. Op organisatorisch vlak ben je langs de ene kant onderhevig aan de cycli van verkiezingen met mogelijk verminderde middelen. De implementatie van wetgeving kan bovendien ook zeer scherpe deadlines stellen.

De softwaremigratie vormt enerzijds een grote technologische uitdaging. Oude systemen moeten blijven draaien en integreren met nieuwe systemen. Anderzijds creëert dit ook ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Deze worden dan ook vaak in teamverband besproken.

Werken in een meertalige omgeving is eveneens een uitdaging, aangezien het volgen van complexe materie in een andere taal niet altijd even gemakkelijk is. Het is een plaats waar verschillende gemeenschappen samenkomen en bijdragen aan een groter geheel.

Ten slotte staat zelfontwikkeling ook centraal binnen onze organisatie. Opleiding is een focuspunt geworden van het huidige beleid en dat maakt ook dat je daar tijd en budget voor krijgt - iets dat zeker niet overal een evidentie is. Die opleidingen kunnen zeer divers zijn, zoals bijvoorbeeld taalopleidingen of technische opleidingen.

Zelfontwikkeling staat centraal binnen onze organisatie

Ontdek deze werkgever