Josée Goris

Expert beleid internationale relaties
Portret Josée Goris

Wat doe je precies bij de POD Maatschappelijke Integratie?

Ik maak de vertaalslag tussen wat er op Europees niveau gebeurt en wat er op Belgisch niveau gebeurt op vlak van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding.

Op Europees niveau zijn er strategieën, kaders, wetgeving, … die invloed hebben op het beleid van de lidstaten van de EU. Het is de bedoeling om die te vertalen naar Belgisch beleid. Bijvoorbeeld: op Europees niveau wordt Housing First gepromoot als een succesvolle manier om dakloosheid terug te dringen. Daarom hebben we Housing First ook in België uitgewerkt. Nu zorgen we ervoor dat deze manier van werken meer structureel wordt bij de gemeenschappen en gewesten.

Ik vertaal ook Belgische prioriteiten naar het Europese niveau. In België staan we bijvoorbeeld bekend voor onze participatie van mensen in armoede aan het beleid.
We worden hiervoor erg gewaardeerd. Dat probeer ik mee te nemen als aandachtspunt op Europees niveau.

Wat maakt je werk zo interessant?

De variatie is een belangrijk punt. Bij de POD MI  werk ik met verschillende mensen en diensten samen, afhankelijk van de thema’s. Ook op Europees niveau leer ik veel mensen in diverse instellingen en organisaties kennen. Ik leer nog elke dag bij over welke Europese instellingen en organisaties er bestaan.

Ook de wisselwerking tussen het concrete en het abstracte maakt mijn functie interessant.
Als iemand na tien jaar dakloosheid dankzij Housing First zijn leven weer op orde krijgt, dan biedt dat veel voldoening. Resultaten zien doet deugd, want Europa lijkt soms ver weg en abstract.

Welke vaardigheden heb je nodig voor je huidige functie?

Goed samenwerken met andere diensten is belangrijk. Ik betrek ze bij het Europese verhaal.

Ook enige flexibiliteit is nodig. Thema’s als dakloosheid, minimuminkomen, … komen ook op Europees niveau aan bod. Het gaat vaak om andere structuren en andere mensen waar je mee samenwerkt. Multitasken en je agenda kunnen omgooien, hoort bij de job.

Waarom zou ik solliciteren bij de POD Maatschappelijke Integratie?

Eerst en vooral is onze materie heel boeiend. Bovendien is de POD MI een kleine administratie, dus leer je je collega’s van andere diensten goed kennen.

Tot slot investeert de POD MI serieus in sociale cohesie: er is jaarlijks een nieuwjaarsreceptie, een personeelsfeest, een sportdag, … Tijdens onze personeelsvergaderingen, die vier keer per jaar plaatsvinden, kan iedereen het woord nemen.  Kortom, de POD MI draagt zorg voor zijn personeel.

 

De POD Maatschappelijke Integratie draagt zorg voor zijn personeel.

Ontdek deze werkgever