Julie Coulon

Expert personeelsplanning en budget
Portret Julie Coulon

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

Ik koos voor een job bij de federale overheid om mijn vaardigheden in dienst te stellen van de maatschappij.

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

Eerst en vooral worden we zeer goed onthaald bij indiensttreding. Dankzij verschillende opleidingen begrijpen we hoe de organisatie werkt, krijgen we de nodige achtergrond om onze taken uit te voeren en kunnen we ons ontwikkelen door onze vaardigheden te vergroten.
Daarnaast verliezen we door telewerk geen tijd met het openbaar vervoer als we ver van het werk wonen en werken we efficiënter. Minder moe en gestrest dus!
Flexibele werktijden maken het voor ons ook gemakkelijker om ons leven, onze gezins-, sociale en sportieve bezigheden te organiseren.

Ik denk dus dat ik nog vele jaren bij de federale overheid zal werken.

Waarom maakte je de overstap van de privésector naar de federale overheid?

Tijdens mijn studie werkte ik als stagiair en student in zowel de particuliere als de publieke sector en ik merkte dat het werkklimaat en de sfeer met en het begrip van collega's en meerderen in de publieke sector veel prettiger was.

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.

Wat betekent flexibiliteit op het werk voor jou?

Volgens mij betekent flexibiliteit op het werk dat je in staat bent het belang en de urgentie van de ene taak ten opzichte van de andere te onderkennen en je planning aan te passen als er iets onverwachts gebeurt.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Ik had al verschillende beroepservaringen in de overheidssector, dus ik had er al een positief beeld van. Ik merkte echter dat de federale administratie betere procedures heeft, veel opleidingen die tijdens de werkuren kunnen worden gevolgd en meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Je werkt als attaché begroting en hr-planning. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

Ik werk als attaché begroting en hr-planning bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Het leukste aan mijn job is dat de verschillende directoraten-generaal van de FOD hun opdrachten kunnen uitvoeren dankzij de personeelsplannen die ik opstel.

Daarnaast verzamel ik hun behoeften en bereken ik de beschikbare marge voor nieuwe acties. Van tijd tot tijd publiceer ik een boordtabel op het intranet van de FOD, zodat onze klanten (de directoraten-generaal) op de hoogte zijn van de voortgang van hun selectie- of bevorderingsdossiers en de validering van de personeelsplannen.
Ik deel ook statistieken over ons personeel mee en bewaak het budget voor de personeelsenveloppe.

In het kader van woon-werkverkeer controleer en valideer ik ook de facturen van vervoersmaatschappijen en de aangiftes van ons personeel. Ik codeer de gegevens in een programma om aan het eind van het jaar de belastingformulieren te kunnen maken.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Telkens een personeelsplan wordt gevalideerd, ben ik trots op het geleverde werk. Het is immers een lang proces dat veel aandacht vraagt maar dat essentieel is voor de goede werking van de verschillende diensten van onze FOD.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Vooral niet aarzelen want er zijn heel wat voordelen: interessante opdrachten, de mogelijkheid om opleidingen te volgen, een tweetalige bonus, een goed evenwicht tussen werk en privé en heel leuke collega's!

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

In mijn functie heb ik geen rechtstreeks contact met de buitenwereld, behalve met andere FOD's. Dankzij mijn personeelsplannen kan ik echter personeel aanwerven dat op zijn beurt de maatschappij beïnvloedt via de verschillende opdrachten van onze FOD.
Het is een bevredigend gevoel te weten dat mijn vaardigheden een verschil maken voor de samenleving. Iedereen kan een bijdrage leveren.

De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.

Ontdek deze werkgever