Portret Koen Meeus

Kan je iets meer vertellen over je job?

Ik werk sinds 2013 als expert Klimaatbeleid in de Cel Beleid en Monitoring van de Federale Dienst Klimaatverandering en ben voornamelijk bezig met het Europees klimaatbeleid. Zo verzorgde ik in het verleden de intra-Belgische coördinatie van verschillende Europese dossiers zoals de Europese langetermijnstrategie richting klimaatneutraliteit tegen 2050, de Europese Klimaatwet en de herziening van de Europese klimaatdoelstelling tegen 2030.

Als administratie analyseren we de voorstellen van de Commissie en bereiden we samen met onze collega’s uit de gewestelijke administraties het Belgisch standpunt voor. Dat Belgisch standpunt wordt daarna politiek vastgelegd na coördinatie tussen de vertegenwoordigers van de betrokken ministers uit de federale regering en de gewesten.

Bij deze onderhandelingen ondersteunen wij, als federale administratie, de medewerkers van de federale klimaatminister. Vervolgens verdedigen we dit standpunt op Europees niveau tijdens formele en informele vergadering, waarbij we overleggen met onze collega’s uit de andere lidstaten en bij de Europese Commissie, ter voorbereiding van de uiteindelijke onderhandelingen door de Europese klimaatministers binnen de Raad van de Europese Unie. 

Momenteel zijn we binnen de Europese Unie de verhoogde klimaatdoelstelling aan het implementeren door het gehele klimaat- en energiebeleidskader te herzien, waarvoor de Europese Commissie in de zomer van 2021 het zogenaamde ‘Fit for 55’-pakket, een pakket van 13 voorstellen om het Europees klimaat- en energiebeleidskader te herzien en aan te vullen, publiceerde. Binnen de Dienst Klimaatverandering coördineer ik onze werkzaamheden met betrekking tot deze dossiers, die door verschillende collega’s worden opgevolgd.  

Wat vind je bijzonder leuk aan je werk?

Klimaatverandering is zonder twijfel de grootste en meest complexe uitdaging waar we als mensheid mee worden geconfronteerd. De klimaatcrisis raakt iedereen en is verweven met alle aspecten van onze economie en samenleving. Klimaat staat dan ook met recht en rede alsmaar meer centraal op de politieke agenda. De transitie naar een klimaatneutrale samenleving zal een hele omslag vergen, maar biedt tegelijk enorm veel kansen voor een schonere, gezondere en meer welvarende samenleving. Het is dus belangrijk dat het klimaatbeleid de transitie op de best mogelijke manier vormgeeft.

Na mijn studies wou ik dus liefst van al binnen dit beleidsdomein aan de slag om elke dag te kunnen bijdragen aan een beter klimaatbeleid voor België en de Europese Unie. Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken. Daarnaast hou ik ervan te werken in een dynamisch en competent team.

Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.

Ontdek deze werkgever