Portret Latifa Rhomari

Waarom koos je voor een job bij de federale overheid? 

Na 14 jaar in de privésector besloot ik de wereld van het bank- en verzekeringswezen te verlaten om bij de FOD Buitenlandse Zaken te gaan werken.  

Bij de overheid krijg je het statuut van ambtenaar door te slagen voor selectietesten. Deze testen beantwoorden aan de anonimiteitsvereisten, een ambtenaar bekleedt zijn functie op basis van vaardigheden en bekwaamheden. Werken in de publieke sector betekent dat je ten dienste wil staan. Ik voel me echt nuttig in mijn job. 

Vanwaar de interesse voor de overheid?  

De werkzekerheid, die onbetwistbaar een troef is van de overheid, biedt een stabiliteit die in de privésector ontbreekt. Ambtenaren hebben minder last van economische en financiële schommelingen, maar zij zijn niet immobiel, wel integendeel. 
Gedurende onze hele loopbaan zorgen hr-managers voor interne mobiliteitsprogramma's rond horizontale, transversale en verticale evolutie. 

Wat vind je het leukst aan je job?  

Wat ik het meest waardeer aan de federale overheid is het evenwicht tussen werk en privé. Er worden veel inspanningen gedaan zodat elke werknemer zijn of haar carrière kan ontwikkelen in combinatie met het gezinsleven.  

Bovendien is het loon volgens niveau en anciënniteit. Daarnaast zijn er nog andere financiële toelagen en bonussen, waaronder taalpremies. En veel voordelen, zoals gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een voordelige hospitalisatieverzekering en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.  

Als je naar al deze voordelen kijkt, hoeven we ons echt niet te schamen in vergelijking met de privésector. 

Komt het beeld dat je nu van de federale overheid hebt nog overeen met het beeld dat je had voordat je hier begon te werken? 

Eerlijk gezegd had ik voorheen inderdaad een aantal vooroordelen over de 'ambtenaar', zoals ‘iemand die van 8 tot 4 werkt en daarna basta’ ...  

Ik was verrast te ontdekken dat mijn collega's zeer gemotiveerd, professioneel, coöperatief, competent en bovenal ‘klantgericht’ waren en niet aarzelden om overuren te maken om aan de behoeften van de dienst te voldoen. 

Je werkt als ICT business analist. Wat doe je eigenlijk en wat is het interessantste aspect van je baan?  

Ik vertaal de behoeften van onze klanten, zowel intern als extern, en geef ze door aan onze IT-collega's.  

Ik treed op als een soort tussenpersoon tussen de twee partijen. Om dit te doen, moet eerst de AS IS-situatie gemaakt worden, waarbij de context, de eisen en de behoeften worden toegelicht. De tweede stap is dan het voorstellen van de TO BE-situatie met de voor- en nadelen van elke oplossing. Het doel is de klant verschillende oplossingen te kunnen voorstellen, zodat hij een realistische en haalbare beslissing kan nemen. 

Hoe lang denk je bij de federale overheid te blijven?  

Ik zou graag willen blijven tot ik met pensioen ga. Eigenlijk is alles aanwezig om tevreden te zijn. 

Wat zeg je tegen wie aarzelt om bij de federale overheid te werken? 

Aarzel zeker niet om te solliciteren voor een job bij de federale overheid! Je vindt er zoveel functies in alle domeinen. En nieuwkomers worden begeleid. 

Iedereen vindt, in functie van bekwaamheden en professionele behoeften, binnen de overheid de job van zijn of haar dromen. 

Hoe maakt jouw werk een verschil voor de maatschappij?  

Als ICT-medewerker ondersteun ik ambassades en consulaten om hun werk op het gebied van logistiek en IT te vergemakkelijken. Op die manier kunnen ze de Belgische burgers efficiënter en doeltreffender helpen. 

Wat betekent voor jou flexibiliteit op het werk?  

Flexibiliteit op het werk is heel belangrijk in mijn loopbaankeuze. Voor mij betekent dit vooral telewerken en flexibele werktijden. Je kan je dag zo indelen dat je naar de sportschool kan gaan, voor je kinderen zorgen, thuis kan werken en toch nog tijd voor jezelf hebben.

Eigenlijk is alles aanwezig om tevreden te zijn.

Ontdek deze werkgever