Lisa Asselman

Projectcoördinator
Portret Lisa Asselman

Wat doe je precies?

Als projectcoördinatrice voor het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) hou ik me bezig met de opvolging en ondersteuning van alle projecten die een subsidie ontvangen van het AMIF en van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI). Ik stel nieuwe projectoproepen op, volg alle geselecteerde projecten op en ga kijken op het terrein hoe projecten verlopen. 
Ook begeleid ik een lerend netwerk rond de sociale activering van nieuwkomers om zo op lange termijn een zinvol sociaal activeringsbeleid te ontwikkelen. 

Wat is er bijzonder aan deze functie?

Mijn takenpakket is zeer gevarieerd. Ik vervul enkele administratieve en budgettaire taken, maar het grootste deel van de tijd hou ik me bezig met zeer inhoudelijke taken.  Ik volg eveneens het beleid op federaal, regionaal en lokaal niveau. 
Wat zijn de nodige vaardigheden om deze functie uit te oefenen?
Het is belangrijk om sociale contacten te kunnen uitbouwen met de projectverantwoordelijken, OCMW’s, andere federale administraties en beleidsniveaus. Vlot kunnen omgaan met groepen is ook een cruciale vaardigheid bij het uitrollen van een lerend netwerk. Ik werk in een drietalige omgeving (Frans, Nederlands, Engels), op een zelfstandige manier en met talrijke verantwoordelijkheden. Deadlines naleven is belangrijk en de werkdruk ligt soms hoog. Stressbestendigheid is dus noodzakelijk.

Wat maakt jouw werk zo interessant?

De diversiteit van mijn werk en taken, en de uitdagingen die ze met zich meebrengen.
Op inhoudelijk vlak is deze functie ontzettend boeiend. Integratie en armoedebestrijding zijn twee thema’s waar ik me graag in verdiep. De inhoud van de functie sluit ook aan bij mijn studies over het Europees migratiebeleid. 

Waarom solliciteren bij de POD Maatschappelijke Integratie?  

De POD MI is een zeer open en warme organisatie met een vlakke structuur. We werken bijvoorbeeld in een open space. Niemand heeft een eigen afgesloten bureau, ook de voorzitter niet. Je kan je diensthoofd of de voorzitter gemakkelijk aanspreken.
Verder benadrukt de POD MI het belang van opleidingen. Elke medewerker mag minstens 10 opleidingsdagen volgen. Dat vind ik bijzonder interessant, omdat dit je aanzet om nieuwe dingen te leren, jezelf te ontplooien en voortdurend te evolueren. 

Wat zou je jouw toekomstige collega’s willen vertellen? 

Dat zij welkom zijn bij de POD MI! Het is een jonge en dynamische organisatie die elk talent warm onthaalt. 

De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge en dynamische organisatie die elk talent warm onthaalt.

Ontdek deze werkgever