Marc

Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
Icoon medewerker zonder foto

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

In het begin van de jaren negentig was de werkloosheid hoog en kon ik niet gemakkelijk een baan kort aan huis vinden. Dus deed ik na mijn studies mee aan selecties bij de regionale en federale overheid.
De job van arbeidsinspecteur trok me aan omdat ik tijdens mijn studies zoveel plezier had beleefd aan het vak.

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

De mogelijkheden rond werktijden arbeidsomstandigheden.
De functie van arbeidsinspecteur is bijzonder. We hebben een zekere mate van autonomie, we bepalen onze eigen bezoeken en we moeten een kantoor aan huis hebben om de follow-up en de resultaten van onze inspecties te verwerken. Dat heeft zijn voordelen, maar je moet ook goed georganiseerd werken, je werktijd goed beheren in functie van de uit te voeren taken en stressbestendig zijn.

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

Ik werk sinds 1991 bij het Toezicht op de Sociale Wetten. Ik heb mijn werk als inspecteur met plezier gedaan, maar ik heb ook bevorderingsselecties afgelegd. Ik kreeg de kans om mijn professionele carrière te ontwikkelen terwijl ik bij dezelfde administratie bleef. Zo werd ik directiechef en nu ben ik gepromoveerd tot inspecteur-directeur.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Er is veel veranderd sinds ik hier werk. Toen ik begon, gebruikten we nog pen en papier (en zelfs carbonpapier). We hadden geen toegang tot online databanken, we moesten naar verschillende instellingen om informatie te verzamelen (handelsregister, lokale overheid, sociale secretariaten).
We hadden geen e-mailadres of mobiele telefoon. In mijn lange loopbaan bij de FOD Werkgelegenheid heb ik al heel wat technologische en digitale revoluties meegemaakt. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik actief deelgenomen aan de implementatie van die revoluties binnen de directie-generaal Toezicht op de Sociale Wetten, waarbij ik mijn collega's gaandeweg heb opgeleid.

Je werkt als arbeidsinspecteur - directeur - kwaliteitscoördinator. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

Ik ben momenteel directeur arbeidsinspecteur - kwaliteitscoördinator in de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. Ik ben de kwaliteitscoördinator van mijn dienst in samenwerking met de kwaliteitsdirectie van onze FOD en de kwaliteitscoördinatoren van de andere diensten van de FOD Werkgelegenheid.

Ik heb ook andere taken zoals deelnemen aan de technologische en IT-follow-up ter ondersteuning van de technisch directeur van ons departement, opleiding geven aan inspecteurs en inspecteurs in opleiding (gebruik van IT-tools, enz.), deelnemen als lid van de jury voor de aanwerving of bevordering van arbeidsinspecteurs, mijn directie vertegenwoordigen op vergaderingen over protocolakkoorden.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Ik vond het bijzonder leuk om ons directoraat-generaal Toezicht op de Sociale Wetten te vertegenwoordigen in de strijd tegen sociale dumping bij verschillende instellingen, zowel nationaal (het Waals Gewest, de vakbonden, de andere FOD's) als Europees (Eurodetachment-projecten, Reder-project met de Europese vakbonden).

Hoe lang denk je nog te werken voor de federale overheid?

Ik hoop te werken tot mijn pensioen. Ik moet nog 9 jaar werken voor mijn wettelijk pensioen (67 jaar).

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Ik zou tegen hen willen zeggen: dit is een geweldige kans, kom maar eens kijken. Vooral tegenwoordig is het werk veel gevarieerder, de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en verandering van functie zeer snel, en de beloning is gemiddeld, ook al mag er een kleine inspanning geleverd worden rond de eindejaarsuitkering.

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

In onze functie controleren we de naleving van de arbeidswetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten op de werkplek. We controleren de lonen van de werknemers en vragen de werkgever de situatie te regulariseren als het betaalde loon onvoldoende is. Ik heb gezien dat deze taak in veel Europese landen niet wordt uitgevoerd door de arbeidsinspectie, maar wordt overgelaten aan de vakbonden, die de werknemers moeten verdedigen, soms ten koste van langdurige procedures. Ons optreden op dit gebied is essentieel en zeer doeltreffend, vooral omdat het wordt ondersteund door strafrechtelijke procedures als de werkgever niet regulariseert.

 

Hoe voelt het om met je job het verschil te maken voor de samenleving?

We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers, maar we hebben vaak te maken met het onbegrip van mensen over onze functie, die niet altijd goed wordt ervaren.

Welk professioneel parcours heb je afgelegd voor je bij de FOD Werkgelegenheid kwam?

Na mijn studies was ik enkele maanden werkloos (de tijd om regionale en federale selecties af te leggen) en daarna ben ik in 1991 bij de FOD Werkgelegenheid begonnen als sociaal inspecteur. Ik was 19 jaar sociaal inspecteur, daarna 10 jaar directiechef Posted workers’ (controle van buitenlandse bedrijven).

Nu ben ik directeur sociaal inspecteur in dezelfde directie-generaal binnen de FOD Werkgelegenheid. Ik heb de functie van directiechef Posted workers erg gewaardeerd omdat ik zo een bredere visie kreeg op de toepassing van de arbeidsreglementering (buiten onze grenzen). Ik kon kennismaken met de arbeidsinspecties van andere Europese landen en met hen samenwerken.

We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.

Ontdek deze werkgever