Marc Bruyland

IT business analyst
Related Organization
Portret Marc Bruyland

Wat houdt jouw job in? 

In mijn functie als Business Analyst leg ik me toe op een paar grote projecten. Voor één ervan werken we aan een grote adresdatabase waarin we de authentieke databronnen van de regionale overheden samenvoegen. Ik ben best trots dat ik hiervoor een aantal tools heb mogen ontwikkelen waarmee de diverse adresformaten die bestaan in bronnen als het Rijksregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen, worden afgestemd op een gestandaardiseerd adresformaat.   

Daarnaast ben ik betrokken bij een project van de EU waarmee we online dienstverlening toegankelijk maken voor alle Europeanen. Tot slot hou ik me ook bezig met datastandaardisering, zowel op federaal als interfederaal vlak. 

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?        

Via mijn echtgenote kwam ik een goede vier jaar geleden uit bij de FOD BOSA. Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen. Met ons departement Digitale Strategie zitten we dan ook nog eens in het IT-hart van de federale overheid. Binnen de IT-wereld is er een data driven evolutie gaande en de FOD BOSA kan daar met zijn rol als dienstenintegrator een erg belangrijke schakel in zijn. 

Voordien werkte ik 33 jaar in het IT-departement van een Belgische bank. Zoals zoveel mensen zat ik wel met vooroordelen over werken voor de overheid, maar die zijn intussen helemaal verdwenen. Ik heb hier al zeer interessante mensen mogen ontmoeten, zowel binnen de FOD BOSA als daarbuiten, en kan werken aan diverse en uitdagende projecten. 

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken? 

Weet dat er bij de overheid veel interessante IT-projecten lopen die gebruik maken van de meest recente technologieën. Wat we ermee realiseren is bovendien heel belangrijk voor de samenleving. Die impact die ik, weliswaar indirect, heb op de maatschappij, vind ik nog het leukste aan mijn job. Het werkveld van de federale overheid is ook enorm groot en gevarieerd, dat maakt het ook erg boeiend. 

Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.

Ontdek deze werkgever

Related Organization