Icoon medewerker zonder foto

Wat houdt je werk in?  

Ik werk voor verschillende diensten bij Medex en heb veel autonomie om mijn werk te plannen. Elke dag en elk uur kan anders zijn. Er is dus veel variatie binnen mijn taken als verpleegkundige. Medex heeft zijn eigen applicatie, waarin we alle soorten dossiers keurig bijhouden.

Voor de nieuwe cel re-integratie vatten we dossiers van langdurig zieke statutaire ambtenaren samen om de beoordeling of eventuele consultatie bij de artsen voor te bereiden. We hebben ook gesprekken met deze personen en verplaatsen ons daarvoor naar de verschillende medische centra van Medex.

Voor het ECLG (het Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde) voeren we in een beurtrol meer praktische verpleegkundige taken uit zoals het afnemen van een ECG (elektrocardiogram), een oogtest en een bloeddrukmeting. We registreren deze parameters ook als voorbereiding voor de arts.
 

Voor de dienst arbeidsongevallen bekijken we de aanvragen voor medische kosten en maken een inschatting over het causaal verband. Dit doen we op basis van de kosten die de slachtoffers indienen. Als ik bijvoorbeeld mijn rechterenkel gebroken heb, kan ik geen medische kosten terugvorderen om mijn linkerpols te laten behandelen. We werken hiervoor nauw samen met onze collega's van de dienst medische kosten. 

Maar er is nog meer. We krijgen vaak attesten met onleesbare diagnoses doorgestuurd van onze collega’s van de dienst attesten, die we zelf ontcijferen of waarvoor we contact opnemen met de arts die het attest uitgeschreven heeft. We helpen hen ook beoordelen of een attest al dan niet geldig is. Daarnaast ben ik ook lid van het EHBO-team van ons gebouw en roept de dienst beroepsziekten mijn hulp wel eens in bij delicate kwesties.

Al deze taken gebeuren natuurlijk met respect voor bepaalde wetgevingen (vb. arbeidsongevallen, ziekteafwezigheden,…). Alles omtrent de luchtvaartgeneeskunde gebeurt volgens Europese normen.  

Tot slot zijn er ook nog projecten waar we aan meewerken. Daarvoor hebben we veel overleg met andere diensten, artsen, diensthoofden,… We geven ook af en toe eens uitleg aan onze administratieve collega's over anatomie of een bepaalde behandeling. Ik voel me als een soort tolk, ik vertaal dokterslatijn naar gewone mensentaal.

Sinds wanneer werk je voor onze FOD en hoe ben je hier terecht gekomen? 

Ik ben in 2007 bij de FOD gestart als administratief expert (met mijn diploma medisch secretaresse) bij de toenmalige dienst ziekteverzuim. Ik was toen het contactpunt tussen de controleartsen, de personeelsdiensten en de zieke ambtenaren. Na enkele jaren kreeg ik, onder impuls van mijn dochter die verpleegster wou worden, meer en meer interesse in verpleegkunde en na lang nadenken en overwegen ben ik op mijn 52e opnieuw beginnen studeren. Ik behaalde mijn bachelordiploma verpleegkunde. Daarna werkte ik nog een jaar in een ziekenhuis, wat mij een beetje tegenviel en ben dan teruggekeerd naar Medex, na mijn loopbaanonderbreking. Ik heb dagenlang met een grote glimlach rondgelopen, ik was zo blij om terug te zijn bij Medex.   

Wat vind je het leukst aan je werk?  

Het leukste vind ik om vertrouwen te krijgen van iedereen, zowel intern (de verschillende diensten) als extern (de zieken). Naar mijn gevoel geniet een verpleegkundige een zeker aanzien en respect.

Welke voldoening en erkenning haal je uit je werk?  

Je helpt mensen, net zoals in een ziekenhuis, alleen op een andere manier. Er komt behoorlijk wat administratief werk bij kijken, maar het draait nog altijd voornamelijk om mensen helpen. Dit met de nodige bagage en verpleegkundige vaardigheden. Je moet je kunnen inleven in de situatie die je op papier of digitaal voorgeschoteld krijgt.  

Waarom is volgens jou het werk van een verpleegkundige belangrijk? 

Wij zijn meer bereikbaar en aanspreekbaar dan een arts. Ik ervaar dit momenteel tijdens de gesprekken rond re-integratie. De drempel om met een verpleegkundige te praten wordt daardoor enorm verlaagd. Dat is ook de bedoeling en dat apprecieer ik in mijn job.   

Als je even terugblikt, waar ben je dan het meest trots op of wat is je het meest bijgebleven? 

Ik kan mijn collega's van de dienst attesten veel beter helpen dan vroeger met het coderen van diagnoses of contacteren van de artsen dankzij mijn studies verpleegkunde.  

Medex is slechts 3 maanden gesloten geweest wegens de coronacrisis, tussen maart en juni 2020. Daarna hebben we samen ons best gedaan om Medex draaiende te houden. Ik was fier op mijn attest van Medex waarmee ik op pad mocht naar Brussel. Ik mocht ook tijdens mijn werkuren gaan vaccineren of anamneses doen in het Vaccinatiecentrum van mijn stad.

De opstart van de cel re-integratie vond ik ook best spannend.

Waarom zou je het aanraden om te werken voor je FOD?  

De FOD Volksgezondheid is toch wel een organisatie die je aanspreekt als verpleegkundige, omdat je voor héél België toch ergens bezig bent met gezondheid.  

Ik vind het ook heel leuk om in een tweetalige omgeving te kunnen werken. Ik vind het een meerwaarde om in een andere taal te kunnen spreken. Ook de aanraking met andere culturen boeit mij. De FOD Volksgezondheid was altijd mijn eerste keuze als werkgever.    

Ben je tevreden over je work-life balance? 

Ik ben zeer tevreden over mijn work-life balance. Naast de afspraken die we in de verschillende medische centra hebben, hebben we glijdende uren. Er zijn geen ochtend- noch avond- noch nachtdiensten of weekendwerk zoals in een ziekenhuis.

Ik moet alleen tijdens de kantooruren werken. Verder hebben we ook de mogelijkheid om bepaalde taken en dossierwerk van thuis uit te doen en krijgen we kansen om onszelf te ontplooien of te groeien omdat we tijdens onze werkuren webinars en opleidingen kunnen volgen.    

Krijg je voldoende ondersteuning om je job uit te oefenen? 

Van ons team verpleegkundigen wordt verwacht dat we zelfstandig kunnen werken, maar voor de praktische aspecten kunnen we zeker bij onze leidinggevende terecht. Als we advies nodig hebben, gaan we bij elkaar te rade, maar we kunnen ook bij de artsen terecht. Verder hebben we ook regelmatig een teamvergadering met de verpleegkundigen om onze neuzen in dezelfde richting te krijgen.     

Is er iets dat je zelf nog wilt toevoegen?  

Nog enkele voordelen om te werken als verpleegkundige bij ons: je draagt geen uniform, ons loon fluctueert niet zoals je dat wel hebt in ziekenhuizen en je hebt veel verlofdagen.

We zijn zelf een soort vliegende ploeg, we helpen waar nodig.

Wat verder mooi is meegenomen voor de functie zijn volgende zaken: 

  • Klinisch redeneren op basis van documenten. Je hebt een bepaald inbeeldingsvermogen nodig om een beeld te kunnen schetsen over iemands gezondheid of ziektetoestand. 
  • Kritisch zijn: je kan niet altijd tegemoetkomen aan wat een slachtoffer vraagt, je moet durven weigeren.
  • Kunnen luisteren, dit is namelijk heel belangrijk in onze job.  
  • Digitale kennis: hoe meer je die hebt, hoe gemakkelijker je je zal kunnen inwerken. 
  • Een wetenschappelijke achtergrond om informatie te kunnen opzoeken in de wetenschappelijke literatuur. 
  • Levenservaring en diversiteit aan werkervaring.
Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.

Ontdek deze werkgever