Martin Vard

Inspecteur van financiën
Portret Martin Vard

Waarom ben je inspecteur van financiën geworden?

Ik begon mijn carrière als budgetbeheerder bij een regionale overheid en werkte daarna bij andere overheidsdiensten. Daarna besloot ik mee te doen aan het vergelijkend examen voor de Inspectie van Financiën, omdat ik werkelijk impact wilde hebben op de politieke en bestuurlijke beslissingen die overheidsuitgaven met zich meebrengen.

Als inspecteur van financiën geef ik gedetailleerde adviezen over zowel de budgettaire en wettelijke aspecten als de efficiëntie en de doeltreffendheid van alle belangrijke beslissingen op beleidsniveau. Deze adviezen bevatten bijna systematisch aanbevelingen en adviezen voor de beleidsmakers. 

Aangezien we hiërarchisch geen deel uitmaken van de administratie die we controleren, kunnen we ons advies volledig onafhankelijk formuleren. We zijn ook autonoom in onze eigen werkorganisatie.

De grote verscheidenheid van de dossiers die we behandelen, is erg verrijkend. We brengen advies uit over overheidsopdrachten, subsidies, aanwervingen, de opmaak van begrotingen of de goedkeuring van nieuwe wettelijke of regelgevende bepalingen in aangelegenheden die zeer uiteenlopend kunnen zijn, afhankelijk van de administratie waarbij we geaccrediteerd zijn. De accreditaties zelf veranderen in de loop van een carrière.

Een belangrijke adviserende rol

Een van de interessantste aspecten van de job is de adviserende rol die we uitoefenen voor de ministers bij wie we geaccrediteerd zijn.

We kunnen op eigen initiatief of op verzoek van de minister advies uitbrengen over een bepaalde kwestie, wat occasioneel leidt tot het verbeteren van een administratief proces. Op die manier hebben we soms een positieve en preventieve structurele impact op het functioneren van een administratie. Tegelijkertijd bouwen we expertise op in de materies die we behandelen.
 

De grote verscheidenheid van de dossiers die we behandelen, is erg verrijkend.

Ontdek deze werkgever