Mathilde Descombes

Expert biodiversiteit
Portret Mathilde Descombes

Je werkt als expert biodiversiteit. Wat doe je concreet en wat vind je het leukst/interessantst aan je werk?

Als expert biodiversiteit bij de dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het DG Leefmilieu moet ik het Europese beleid inzake biodiversiteit volgen: de bosbouwstrategie, de biodiversiteitsstrategie en de doelstellingen inzake natuurherstel en de bodemstrategie. Ik analyseer dus de voorstellen van de Europese Commissie, de standpunten van de andere lidstaten en ik bereid de federale standpunten over deze dossiers voor. Dit is werk waarbij je moet coördineren, met name met gewestelijke experts, waarbij je samenwerkt met collega’s aan transversale onderwerpen en waarbij je moet onderhandelen.

Ik werk ook aan een nationaal project rond biodiversiteit. Dit werk houdt meer projectbeheer in, contact met partners en actoren en het werk van de consultants opvolgen, waardoor ik meer concrete taken kan uitvoeren en kan afwisselen met het beheer van Europese dossiers, maar nog altijd kan werken rond biodiversiteit.  

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

Aangezien ik het Europese beleid moet volgen, kan ik dat beleid mee helpen vormgeven vanaf het begin van het Europese besluitvormingsproces en kan ik invloed uitoefenen om ervoor te zorgen dat het meest ambitieuze niveau wordt behaald.

Het verloren gaan van biodiversiteit is een van de 3 wereldwijde crisissen die zich momenteel laten voelen. Ik werk er dag in, dag uit aan om die teloorgang een halt toe te roepen, om ervoor te zorgen dat biodiversiteit in verschillende domeinen en sectoren wordt geïntegreerd en dat er rekening mee wordt gehouden tijdens de besluitvorming en bij activiteiten.

Hoe voelt het om met je job het verschil te maken voor de samenleving?

Toen ik studeerde, hoopte ik later een zinvolle job te kunnen doen. Voor mij was het dus een logische keuze om me te specialiseren in milieurecht, want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.

Door hier te werken kan ik zin geven aan mijn dagelijkse taken en dat werkt echt motiverend voor mij, omdat ik geloof in wat ik doe. Natuurlijk slaag je er niet in elke strijd te winnen, maar elke inspanning is van belang en dat zorgt ervoor dat mijn werk me stimuleert.

Wil je een leuk anekdote vertellen, van iets dat je meegemaakt hebt in je carrière bij de federale overheid?

Ik zat tijdens een van mijn eerste weken op het departement Leefmilieu in een vergadering met andere collega's van het departement. Ik luisterde aandachtig naar ieders argumenten en daarna was het mijn beurt om mijn mening te geven over een bepaalde kwestie.  Omdat ik nog maar net begonnen was en het dossier nog niet tot in de puntjes kende, was ik verrast dat men me naar mijn mening vroeg en dat die evenzeer meetelde als die van de anderen. Ik voelde me dus erg vlug geïntegreerd binnen de dienst en voelde me er vlug thuis.
Dat is echt waar mijn dienst voor staat: samenwerking, vertrouwen en luisteren naar iedereen.

Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.

Ontdek deze werkgever