Portret Mia Slabbaert

Mijn job biedt mij heel wat mogelijkheden. Ik kan me onderdompelen in dossiers en analyses bij controle-onderzoeken, maar ben ook heel actief in werkgroepen. Ik heb 10 jaar als chirurg gewerkt, en nadien 6 jaar voor het Kankerregister. Die ervaring is heel belangrijk in mijn huidige job. En ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.

Hoe zou je je job beschrijven?

Ik doe controle-onderzoeken. Soms gebeuren die controles bij individuele zorgverleners (bijvoorbeeld vaststelling van verstrekkingen die niet uitgevoerd werden) of bij een hele groep zorgverstrekkers in zogenaamde thematische onderzoeken. We proberen ook de oorzaak van het misbruik te achterhalen en toekomstig misbruik te voorkomen. 

Daarnaast heb ik een adviserende rol, o.a. voor het aanpassen van de nomenclatuur. Geneeskunde evolueert immers. Er zijn verstrekkingen die niet meer bestaan en die we dus kunnen schrappen, soms moeten we de omschrijving van een verstrekking aanpassen of voorzien we een interpretatieregel, en voor nieuwe behandelingen of technieken kan er nieuwe nomenclatuur ontstaan. We kunnen hiervoor zelf voorstellen indienen of advies verlenen bij voorstellen van anderen. In dit kader werk ik samen met andere stemhebbende instanties zoals de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, de verzekeringsinstellingen, beroepsverenigingen, …. 

We hebben ook een informatieve rol. Als er bijvoorbeeld nieuwe nomenclatuurnummers zijn gepubliceerd, kunnen we de zorgverleners aanschrijven, om ze te informeren hoe ze die nummers correct kunnen gebruiken. Onze rol is immers niet steeds controlerend. 

Daarnaast is er ook plaats voor het volgen van interne en externe opleidingen en het verzorgen van opleiding voor anderen. Zo geef ik bijvoorbeeld opleidingen aan nieuwe collega’s over het praktisch gebruik van bepaalde applicaties, de nomenclatuur, specifieke onderzoeksmethodes,… 

Wat zijn de pluspunten van deze job?

Het leuke aan deze job is dat er heel veel variatie is zoals ik vertelde. 
Daarnaast hebben we veel autonomie en flexibiliteit (thuiswerk), zonder dat hierbij het contact en de samenwerking met de collega’s in het gedrang komt. Ook onze leidinggevenden zijn zeer toegankelijk. Er heerst een goede sfeer en we vullen elkaar mooi aan gezien onze verschillende profielen (pas afgestudeerd versus jaren ervaring, huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, …). 
In Brussel heb je dan ook nog eens het voordeel van de tweetaligheid waardoor de kennis van de andere landstaal snel toeneemt en dat is altijd meegenomen. 
En misschien ook goed om te weten… Binnen het RIZIV kan je ook hiërarchisch opklimmen als je dit wil. Er zijn dus zeker doorgroeimogelijkheden.

Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.

Ontdek deze werkgever