Mohamed Ferroudji

Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
Portret M. Ferroudji

Hoe was je start bij de FOD Volksgezondheid en wat doe je concreet?

Ik ben begonnen als arts bij Medex voor de FOD Volksgezondheid tijdens de quarantaineperiode van de COVID-19 pandemie.

Ik werkte vooral aan de campagne en voorlichting over de preventie van het coronavirus omdat de expertises stil lagen. Maar na de crisis heb ik me gespecialiseerd in de expertisedomeinen die verband houden met de Medex-missies, waarbij ik vooral expertises uitvoerde in de centra van Brussel en Gent.

Deze missies werden onder meer uitgevoerd rond arbeidsongevallen, medische geschiktheidsonderzoeken voor bestuurders, aanvragen voor brugpensioen of zelfs re-integratieprojecten om de patiënt te helpen.

Tegenwoordig leunt mijn taak als hoofd van de medische kwaliteitsafdeling van Medex eerder aan tegen management. Ik voer nog steeds medische beoordelingen uit, maar organiseer meestal het werk van de Medex-artsen in de verschillende medische centra in België volgens hun verzoeken.

Ik probeer de beoordelingen en posten te verdelen volgens de specialisatie en de voorkeuren van elke arts, met inachtneming van het evenwicht tussen werk en privéleven dat voor Medex zeer belangrijk is. Ik bespreek ook met de artsen de planning, de knelpunten en hun dagelijks werk.

Op dit moment zijn we ook druk bezig met het zoeken en opleiden van nieuw talent ter vervanging van onze vele collega's die onlangs met welverdiend pensioen gingen.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het leukste aan werken bij Medex vind ik de mogelijkheid om in de diepte te werken en geen monotoon werk te doen. Er is veel diversiteit in ons werk en we kunnen op alle domeinen werken.

Onze organisatie geeft elke arts ook de mogelijkheid om zich tijdens het onderzoek te specialiseren in zijn of haar voorkeursgebieden. Zo is het mogelijk om bepaalde procedures te creëren of te verbeteren, zoals die met betrekking tot het testen van cannabis.

Als arts bij Medex hebben we ook het voordeel dat we ons werk en onze opleiding kunnen combineren met een privépraktijk in de geneeskunde. We kunnen ons bijvoorbeeld blijven specialiseren door het volgen van opleidingen en seminars, terwijl we privé onze praktijk uitoefenen. Wij hebben ook de mogelijkheid om ons onderzoek op onze vakgebieden te publiceren, met collega's bijeen te komen om ideeën uit te wisselen, op universiteiten te spreken en zelfs lezingen te geven.

Persoonlijk werk ik graag in een team en we hebben bij Medex een zeer competent en veelzijdig team, met expertise op alle gebieden. Daardoor kunnen we elke uitdaging aan, of die nu medisch, juridisch of nog anders is. Het is fijn en belangrijk voor mij om op mijn collega's te kunnen vertrouwen.

De balans tussen werk en privé is heel goed: ik heb na het werk nog voldoende tijd voor ziekenhuisdiensten, voor mijn gezin en voor sport.

Welke voldoening haal je uit je werk?

Ik geniet van mijn werkdag als ik weet dat ik mensen heb kunnen helpen, of dat nu patiënten zijn of collega's van andere afdelingen (bv. de afdeling ziektekosten). Door de COVID-crisis in 2020 waren fysieke consulten een tijdje niet mogelijk, en het is goed om die achterstand nu in te halen.

Hoe belangrijk is de functie van de arts afdelingshoofd voor jou?

Het is belangrijk om een goede relatie te hebben, een goede verstandhouding tussen de patiënt en de arts.

Bij Medex denken we vaak aan een controleorgaan, maar dat is verre van het geval. Het is belangrijk om de burger in moeilijke momenten juist te kunnen helpen, een zo accuraat mogelijke expertise te leveren en daarvoor is Medex er.

We mogen de emotionele kant van een ongeval of ziekte - het psychologische trauma naast de fysieke kant - niet vergeten en het is belangrijk om passende ondersteuning te bieden en deze serieus te nemen. Psychologische trauma's zijn soms nog moeilijker te behandelen en te genezen dan fysieke verwondingen. We ontvangen bijvoorbeeld slachtoffers van de bomaanslagen in Brussel en het is belangrijk om in deze zeer moeilijke omstandigheden goed naar hen te luisteren. Ik vind het belangrijk om met onze teams al het mogelijke te doen om hen de nodige medische en psychologische steun te geven.

Als je terugkijkt op alles wat je hebt gedaan, waar ben je dan het meest trots op? Wat heeft de grootste impact op je gemaakt?

Toen ik in 2020 bij Medex begon tijdens de COVID-19 pandemie, was er geen opleiding voor beginnende artsen. Vandaag hebben we dit soort opleidingen kunnen opzetten. Er is nu een echte follow-up zodat iedereen zijn plaats vindt en goed geïnformeerd is. Ik ben er trots op dat ik dit soort initiatief heb ingevoerd, want vandaag zien we het verschil: nieuwe medewerkers worden nu beter begeleid en dat stimuleert me nog steeds in mijn werk.  

In welke mate zou je werken voor de FOD Volksgezondheid aanbevelen?

Ik zou het sterk aanbevelen om voor de FOD Volksgezondheid te werken. Enerzijds omdat het een zekere stabiliteit biedt in deze bijzondere tijden.

Anderzijds omdat het ons toelaat te groeien in onze carrière. Het is mogelijk om (gesubsidieerde) opleidingen te volgen, je te specialiseren, deel te nemen aan congressen of seminaries om je verder te bekwamen in je vakgebied.

En tot slot, als je de stap durft te zetten, vind je een hele reeks projecten waarmee je voortdurend bijleert en een afwisselende baan hebt.

Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien. Ook de samenwerking en interactie met mijn collega's is een belangrijke bron van leren en informatie. Er zijn veel mogelijkheden om vooruit te komen en samen te werken met verschillende teams in verschillende settings: universiteiten, ziekenhuizen, externe artsen, ...

Heb je genoeg ondersteuning om je werk te doen?

Ja, absoluut. Zonder de hulp van mijn collega's en vakgenoten zou het moeilijk zijn om in deze omstandigheden te werken. Gelukkig is er een sterk gevoel van solidariteit binnen onze teams en luisteren onze superieuren altijd goed. Persoonlijk zou ik niet kunnen werken zonder de hulp en adviezen van mijn collega's. Dat houdt me op de been.

Welke mogelijkheden biedt onze FOD aan jonge afgestudeerden?

Zij kunnen zich op alle gebieden ontwikkelen en specialiseren. Het is mogelijk om opleidingen te volgen naargelang iemands behoeften en niveau.

Er is een proces om alle nieuwe medewerkers te helpen zich te ontwikkelen en te specialiseren vanaf het moment dat ze bij Medex in dienst treden. Ze zijn vrij om hun weg te kiezen en de teams zijn er om hun opleiding te ondersteunen.

Wil je een grappige anekdote delen?

Na het ondertekenen van mijn contract op vrijdag 13 maart 2020 keek ik uit naar mijn eerste werkdag. Ik had echter moeten weten dat vrijdag de 13e niet het beste moment was om aan een nieuwe baan te beginnen. Toen ik op maandag 16 maart de kantoren van Medex binnenliep, werd ik begroet door weinig collega's, want het was de eerste dag van de eerste lockdown...

Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.

Ontdek deze werkgever