Naomi De Roeck

Verantwoordelijke aankoopbeleid
Related Organization
Portret Naomi De Roeck

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid ?

Eerst en vooral heb ik binnen de privésector werk gezocht in het domein van mijn studies. Het bleek echter niet zo evident om aan de slag te geraken als ik dacht. Gelukkig kon ik al snel bij de gemeente Affligem terecht voor een eerste werkervaring, omdat ik bij hen al een vakantiejob had gedaan. Mijn eerste stappen binnen de overheid waren zo gezet en ik heb verder gezocht naar werk binnen de overheid, waarbij de federale overheid en meer specifiek FOD BOSA een goede werkgever bleek te zijn.  

Wat is het leukste aan werken bij de FOD BOSA ?

De vrijheid en verantwoordelijkheid die we krijgen. Al voor corona werkten we volgens de ‘new way of working’ met 2 dagen telewerk. We krijgen de vrijheid om onze werkdagen zelf in te vullen, zolang ons werk binnen de vooropgestelde termijnen op een kwaliteitsvolle manier is uitgevoerd. De balans tussen werk en privé, en meer algemeen het mentale welzijn is enorm belangrijk voor de FOD BOSA en dit mist absoluut zijn effect niet.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken ?

Nee, het beeld dat ik had, was -laat ons zeggen- het niet al te positieve stereotiepe beeld van de overheid dat iedereen wel kent. Maar niets bleek minder waar te zijn. De FOD BOSA is absoluut geen duffe, grijze werkomgeving vol met oude ambtenaren die daar gewoon aanwezig zijn en koffie zitten te drinken. Nee integendeel, de FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een zeer uiteenlopende achtergrond (taalrol, gender, leeftijd, afkomst, studies, …).

Je werkt als verantwoordelijke aankoopbeleid. Wat doe je precies op een gewone werkdag en wat is het leukste aan je job ?

Elke dag is anders bij ons, wel moeten we elke dag onze persoonlijke mails en de gezamenlijke mailbox nakijken en de vragen beantwoorden. Het uitgangspunt van ons werk is continu op zoek gaan naar verbeterpunten en daar dan ook aan werken: verbetering van het gemeenschappelijke federale aankoopmodel. Het leukste is dat we de vrijheid krijgen om zelf na te denken en voorstellen uit te werken en indien gewenst kunnen we dit steeds in onderling overleg/teamverband doen.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots ?

Het uitwerken van een procedure die het voor iedereen duidelijk maakt hoe het gemeenschappelijke federale aankoopmodel in de praktijk werkt en er zodoende een uniforme werkwijze voorhanden is.

Hoe lang denk je nog te werken voor de federale overheid ?

Momenteel heb ik geen plannen om te vertrekken en ben ik zeer tevreden met mijn job, werkomgeving en collega’s. Bovendien is de kans zeer reëel dat als ik op een gegeven moment van job wil veranderen, deze nieuwe job eveneens binnen de federale overheid is.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid ?

Ik zou hen vragen waar zij het meeste belang aan hechten in hun job. De federale overheid is veel breder dan enkel de FOD BOSA en de verschillende organisaties hebben elk hun sterke en aantrekkelijke punten. Voor mij persoonlijk is de FOD BOSA de geschikte werkgever, maar afhankelijk van hun specifieke voorkeur kan een andere organisatie binnen de federale overheid meer geschikt zijn. Deze verscheidenheid aan mogelijkheden is daarmee ook direct het sterkste punt van de federale overheid. Dus, afhankelijk van wat ze het belangrijkste vinden, zou ik hen een andere federale overheidsdienst aanbevelen en slechts in uitzonderlijke gevallen, zal de federale overheid niet de meest geschikte werkgever blijken te zijn.

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving ?

Een verschil voor de samenleving is veel gezegd. Maar we proberen er wel voor te zorgen dat we met de federale overheid beter aankopen. Hiermee bedoel ik, minder geld uitgeven, minder personeel voor éénzelfde aankoop, maar ook duurzamer aankopen en kleinschaliger aankopen met het oog op onze KMO’s. In dit opzicht maken we een verschil doordat we door deze nieuwe manier van werken het belastinggeld beter willen uitbesteden, waardoor er op andere domeinen weer mogelijkheden gecreëerd worden die bijdragen aan de samenleving. Bovendien zijn veel van de kleinere federale organisaties zeer tevreden met ons werk, ze moeten dit werk immers niet elk afzonderlijk uitvoeren, maar kunnen zich veel meer op hun kerntaken concentreren, wat op zich vaak een groot verschil maakt voor de samenleving.

Als mensen horen wat mijn job inhoudt, zijn ze blij te horen dat de overheid er toch actief mee bezig is om het belastinggeld niet zomaar door ramen en deuren naar buiten te smijten, maar er effectief op de meest efficiënte manier mee wil omgaan.

De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.

Ontdek deze werkgever

Related Organization