Niels Vangeel

Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
Portret Niels Vangeel

Vertel eens over je job…

Ik werk sinds juni 2015 in de afdeling van toezicht op de chemische risico’s van de FOD Werkgelegenheid. Samen met mijn collega’s voer ik inspecties uit bij de Belgische Seveso-bedrijven. Dit zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen. Typisch zijn dit bedrijven in de volgende sectoren: (petro)chemie, tankopslag, de staalindustrie, brandstofdepots, opslagmagazijnen, de farmaceutische sector,…

Het doel van onze inspecties is het veiligheidsniveau naar een hoger niveau te tillen. De Seveso-inspecties gaan in hoofdzaak over procesveiligheid waardoor je als ingenieur op technisch vlak toch aan je trekken komt. De gesprekpartners binnen de bedrijven zijn dan ook vaak preventieadviseurs, procesingenieurs, productie- en onderhoudsmanagers,…

In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief. Soms is het wel nodig om repressief op te treden. Dit kan gaan van het geven van een schriftelijke waarschuwing, het vastleggen van formele afspraken tot en met een stopzetting of het opstellen van een proces-verbaal van overtreding. Hierbij hanteren we het principe :’constructief waar het kan, repressief waar het moet’.

Naast de proactieve Seveso-inspecties voeren we ook contractorinspecties uit. Hierbij gaan we na of contractoren/aannemers tijdens grote stilstanden of bouwprojecten veilig werken. Dit sluit aan bij onze inspecties naar het welzijn op het werk waarbij arbeidsveiligheid aan bod komt (bijv. machineveiligheid, valgevaar van tankwagens etc.).

Tot slot hoort ook het onderzoek van procesincidenten of arbeidsongevallen tot ons takenpakket.

Hoe gebeurt zo’n inspectie?

Een inspectie kan je eigenlijk als een soort audit beschouwen. Tijdens onze inspectie gaan we na of de bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Hiervoor beschikken we over een reeks uitgebreide inspectie-instrumenten. Een inspectie bestaat typisch uit een administratief gedeelte en een rondgang in het bedrijf waarbij verificaties uitgevoerd worden.

De belangrijkste vaststellingen en tekortkomingen worden opgenomen in het inspectierapport. In overleg met het bedrijf worden corrigerende acties vastgelegd. Tijdens een opvolgingsbezoek controleren we of de deze acties effectief zijn uitgevoerd door het bedrijf.

Naast het inspectiebezoek zelf spendeer je ook tijd aan de voorbereiding van het bezoek en aan het opstellen van het inspectieverslag. Dit is perfect mogelijk vanop je thuisbureau (telewerk). Het rapportagesysteem is volledig gedigitaliseerd waardoor je vanop je laptop steeds alle informatie tot je beschikking hebt.

Wat maakt de job aantrekkelijk en waarom zou iemand hiervoor moeten solliciteren?

Veel elementen maken de job boeiend en aantrekkelijk:

  • Tijdens de inspecties kan je je technische bagage en kennis voortdurend toepassen en ontplooien. Zeker op het vlak van procesveiligheid krijg je de kans om de Seveso-bedrijven door te lichten en kom je in contact met een zeer brede waaier aan (chemische) productie-installaties. Hierdoor biedt de functie van inspecteur je een unieke inkijk in de manier waarop Seveso-bedrijven omgaan met de risico’s van zware ongevallen.
  • Rekening houdend met je eigen interesses, wordt je gestimuleerd om je expertise op te bouwen en om je daarin te verdiepen.
  • Je draagt bij tot meer veiligheid voor werknemers, derden (bijv. contractoren) en omwoners van Seveso-bedrijven, en kan op deze manier het verschil maken. Dat brengt veel voldoening!
  • De inspecties kunnen over procesveiligheid (bijv. procesrisicostudies, mechanische overdrukbeveiligingen, instrumentele beveiligingen,…) gaan, maar evengoed zijn er inspecties over noodplanning, degradatie en onderhoud, opleiding en instructies voor operatoren etc. De bedrijven die we bezoeken, zijn ook heel verschillend. Er is dus veel variatie in de job.
  • Verder sta je zelf in voor het inplannen van je inspecties. Je werkt zeer zelfstandig en hebt ook veel flexibiliteit.

We hebben veel autonomie in onze job, maar maken toch deel uit van een hecht team van 18 inspecteurs. We komen regelmatig samen voor overleg, om inspectie-ervaringen uit te wisselen, enz. Heb je advies nodig? Dan kan je altijd bij je collega’s terecht.

Als je nieuw in de job bent, krijg je een jaar begeleiding voordat je een eigen sector toegewezen wordt. Je gaat dan samen met collega’s de baan op om de nodige ervaring op te doen.

In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.

Ontdek deze werkgever