Patricia Lopez

Arts-inspecteur
Portret Patricia Lopez

Vertel ons over je job ...

Ik ben arts-inspecteur bij Fedris en mijn functie omvat verschillende verantwoordelijkheden.

Met mijn diploma van arts en dankzij mijn expertise voer ik controle uit op het goede beheer van de medische kant van de arbeidsongevallendossiers die door de verzekeringsmaatschappijen en de openbare verzekeraars worden beheerd. Deze controles worden uitgevoerd op basis van steekproeven - in functie van het profiel van elke verzekeraar, opgemaakt door onze diensten -, op basis van aanvragen afkomstig van de slachtoffers van arbeidsongevallen of hun vertegenwoordigers (vakbonden, ziekenfonds enz.), of van verzoeken van andere Fedris-diensten (door onze sociaal assistenten, door onze dienst “geweigerde gevallen” enz.) Het doel van mijn werk is ervoor te zorgen dat het medisch beheer van de dossiers waaraan ik werk, gebeurt in naleving van de arbeidsongevallenwetgeving, zowel voor de overheids- als voor de privésector.

Ik controleer ook of de medische beslissingen correct worden opgevolgd door de dossierbeheerders van de verzekeraars en ik werk samen met de sociaal inspecteur die bij de betrokken verzekeraars controles uitvoert bij vaststelling van niet-medische problemen worden vastgesteld (betalingen, verwerkings- en meldingstermijnen enz.).

Bij verkeerd beheer of bij fouten in een medisch dossier, is het mijn taak om contact op te nemen met de medische afdeling van de verzekeringsmaatschappijen en het betreffende dossier te bespreken, of met de bevoegde medische diensten voor de overheidsbedrijven die geen herverzekeraar hebben.

Een essentieel deel van mijn functie bestaat uit informatieve en adviserende taken. Ik breng medisch advies uit en verstrek informatie aan de slachtoffers van arbeidsongevallen, aan hun vertegenwoordigers en aan andere gezondheidsprofessionals. Wij zorgen ervoor dat de sociaal verzekerden en de interne instanties de nodige inlichtingen krijgen over de geldende regelgeving. Zo kunnen ze de wetgeving betreffende wetgeving juist interpreteren op medisch gebied, zodat de rechten van de slachtoffers van een arbeidsongeval en die van hun rechthebbenden beschermd zijn.” Wij zien ook toe op de juiste toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving door de wetsverzekeringsondernemingen, zowel voor de overheids- als voor de privésector.

Samen met de sociaal inspecteur schrijf ik ook het medisch luik van het jaarverslag voor de verzekeraars. Dit verslag bevat de resultaten van de controles van het afgelopen jaar.

Ik neem ook deel aan de door Fedris georganiseerde commissies en werkgroepen, daarbij geef ik inhoudelijke input en geef ik opleiding aan mijn nieuwe collega’s.

Ik heb dus een actieve rol bij de opbouw van medische expertise inzake arbeidsongevallen en ik volg op de voet de evolutie van de geldende wet- en regelgeving. En de opbouw van expertise, mijn rol van advies- en informatieverstrekking en de controle op het goede beheer van de arbeidsongevallen zijn juist de meest interessante aspecten van mijn werk.

Wat is het leukste aan werken bij Fedris?

Ik werk in een dynamisch team, met collega's op wie ik kan rekenen. Maar tegelijk blijf ik voor de uitvoering van mijn werk relatief autonoom binnen de organisatie. Dit alles is voor mij van essentieel belang.

Verder vind ik het leuk dat mijn werk zich op het kruispunt bevindt van maatschappelijke impact en dienstverlening (zowel bij de controle op de juiste toepassing van de wetgeving als bij het geven van duidelijke informatie aan de burger) en dat ik daarbij een ruime expertise opbouw op juridisch en medisch gebied.

Het feit dat we in team werken geeft ons ook een bepaalde vrijheid om realistische werkdoelen te stellen, in overleg met onze verantwoordelijke.

Maar wat ik vooral waardeer is de teamgeest in onze organisatie. Ik werk samen met collega's met verschillende professionele achtergronden: maatschappelijk werkers, sociaal inspecteurs, sociaal controleurs, administratief medewerkers, enz. Deze bonte mix van specialisaties is een onmisbare troef om elk medisch dossier correct te kunnen verwerken en om een globale kijk te krijgen.

Op welke van jouw realisaties ben je het meest trots?

Wij gaan voortdurend in gesprek met medische afdelingen en verzekeringsmaatschappijen. Onze expertise stelt ons bij dat overleg in staat oplossingen te vinden voor specifieke dossiers, maar het allerbelangrijkste is dat we pistes kunnen aanreiken voor duurzame oplossingen, om te vermijden dat er nog gelijkaardige problemen opduiken bij de behandeling van toekomstige dossiers.

Waarom heb je ervoor gekozen om voor de federale overheid te werken?

Een van mijn belangrijkste drijfveren om voor de overheid te werken is en blijft de dienstverlening aan de burger. Ik heb het gevoel dat mijn werk zinvol is en een echte impact heeft in het leven van de rechthebbenden.

Dat is voor mij een van de beste kanten aan het werken voor de federale overheid. Daarnaast kunnen we ook genieten van een gezond evenwicht tussen werk en privé, en werken we samen met collega's die zowel gekwalificeerd als gemotiveerd zijn.

Sinds ik er 14 jaar geleden aan de slag ging, is dat positieve beeld van de federale overheid zo goed als overeind gebleven. Het is alles geworden wat ik me ervan had voorgesteld en ik ben vast van plan er tot mijn pensioen te blijven.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Mijn belangrijkste drijfveer om voor de overheid te werken, ligt in het feit dat je er zinvol werk doet dat echt een verschil maakt in het leven van sommige personen wiens rechten verdedigd en gevrijwaard worden. En dat is altijd heel belangrijk geweest in mijn ogen. Als openbare instelling van sociale zekerheid draagt Fedris actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van werknemers in het arbeidsmilieu, en mijn werk pas volledig in dat plaatje.

Ik stel mijn expertise als arts in dienst van de overheid. Dat is ideaal voor iemand die graag zinvol werk doet, die een stabiele baan wil met een goed evenwicht tussen werk en privé, waarbij je de mogelijkheid krijgt om autonoom te werken. Al wie zich in die principes herkent, hoeft niet te aarzelen en moet gewoon de sprong wagen!

Ik heb het gevoel dat mijn werk zinvol is en een echte impact heeft in het leven van de rechthebbenden.

Ontdek deze werkgever