Portret Paul Lambert

Vertel eens iets meer over de inhoud van je job 

Ik werk bij de FOD Buitenlandse Zaken als diensthoofd cybersecurity. In deze functie sta ik mee in voor een sterke maar werkbare beveiliging gedragen door de volledige organisatie. Uiteraard heb ik heel wat vergaderingen, maar sowieso probeer ik elke dag minstens één uur ‘focustijd’ vrij te houden, waarbij ik een dossier doorneem, een meeting voorbereid, een korte nota opmaak, …

Bovendien reflecteer ik elke week ook minstens één uur over zaken voor de langere termijn, al wat de orde van de dag overstijgt. Verder schrijf ik ook rapporten voor het directiecomité en neem ik met mijn team de IT-bekommernissen van collega’s ter harte. Bij deze laatste twee taken is communicatie belangrijk, zodat voor buitenstaanders duidelijk is waarom we iets wel of niet doen. 

Wat maakt het zo bijzonder om te werken bij de FOD Buitenlandse Zaken? 

Bij onze organisatie werken in totaal zo’n drieduizend werknemers, verspreid over de hele wereld. De taak van mijn team is om hen allemaal van een veilige, goed draaiende ICT-omgeving te voorzien, ook zij die werken in landen waar dat niet altijd vanzelfsprekend is. Dat is een stevige uitdaging, wat betekent dat er veel gevraagd wordt van iedereen. Maar dat zorgt er ook weer voor dat je je talenten kan ontwikkelen. Hier moet je zowel op technisch als op sociaal vlak je mannetje kunnen staan. En een beetje creativiteit komt eveneens van pas: er is namelijk ruimte om vaste patronen in vraag te stellen en verbeteringstrajecten aan te brengen. 

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving? 

Met ons team werken we aan een masterplan cybersecurity, opgebouwd rond drie belangrijke verdedigingslijnen. Wanneer alles is geïmplementeerd, zal dat de geloofwaardigheid van ons land ten goede komen en bijgevolg voor meer slagkracht zorgen op het internationale toneel. Tegelijk hebben we er ook belang bij dat de cyberveiligheid bij onze partners binnen de federale overheid op punt staat. Via briefings naar hen toe, bevorderen we ook daar de beveiliging. 
 
Het geeft me veel voldoening te weten dat ik op die manier maatschappelijk waardevol werk verricht. Wat een verschil met vaak kortstondige consultancy-opdrachten, waar je advies niet in de praktijk wordt omgezet of waarbij je nooit het eindresultaat kan zien. Bij ons daarentegen maak je de hele projectcyclus mee, aangezien we hier uitgaan van een langetermijnperspectief en we een loopbaan zien als een groeitraject. 

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken? 

Ik denk dat weinig werkgevers je zoveel kunnen bieden als de FOD Buitenlandse Zaken, gezien onze internationale scope en de implicaties daarvan op de ICT. Wil je bijvoorbeeld ervaring opdoen met geclassificeerde netwerken die zeer hoge veiligheidsvereisten hebben, maak dan de overstap. Of wil je de integriteit van informatie garanderen en datalekken voorkomen, ook dan moet je de overstap maken.

Alle aspecten van opbouw, uitbouw en onderhoud van netwerken behoren hier tot ons takenpakket. En het fijne is dat dit allemaal gebeurt met het belang van ons land voor ogen en dat niets is ingegeven door winstmaximalisatie.

De verloning is voor onze medewerkers een belangrijk aspect, maar zeker niet zaligmakend. Ze worden ook gedreven door wat ze doen en waarvoor ze het doen. Op die manier krijg je een kweekvijver van hechte collega´s met een stevige ruggengraat, een duidelijk moraal kompas en duurzame idealen. Dat maakt het verschil.

Je maakt de hele projectcyclus mee, aangezien we hier uitgaan van een langetermijnperspectief.

Ontdek deze werkgever