Sandra Van Moere

Administratief expert
Portret Sandra Van Moere

Hoe ziet je werkdag eruit?

Ik werk als administratief expert bij de Directie van de planning, de selectie en de loopbaan bij de FOD Werkgelegenheid. In deze functie zorg ik voor het goede verloop van de selecties door ondersteuning te bieden bij de voorbereiding ervan en door het verstrekken van de nodige begeleiding op het ogenblik van de selectie.  Concreet begeleid ik de kandidaten naar het selectielokaal waar ik toelichting geef bij de proef. Eens ze begonnen zijn, hou ik de timing nauwlettend in het oog.

Daarnaast werk ik ook aan verschillende dossiers en beheer ik de bijhorende administratie. Verder sta ik ook in voor het administratieve proces bij bevorderingen en volg ik op welke medewerkers in aanmerking komen voor een ereteken.  

Waarom heb je voor deze job gekozen?

Ik heb lang in de privésector gewerkt, voornamelijk in de horeca en de verkoop. In maart 2021 kreeg ik de kans om bij de FOD WASO aan de slag te gaan. Ik was toe aan iets anders en was op zoek naar een job waarbij ik kon samenwerken met mensen. Een vriendin van mij werkte al voor de federale overheid en moedigde me aan om deel te nemen aan de algemene selectieproeven. Toen ik vervolgens kon solliciteren voor deze vacature, heb ik niet geaarzeld. Het leek me iets leuks te zijn en dat is ook zo gebleken.
Ik apprecieer de afwisseling die er is tussen het administratieve werk en de begeleiding van de kandidaten. Wat me ook aanspreekt, is dat je de ruimte krijgt om zelfstandig te werken maar toch deel uitmaakt van een team dat hetzelfde doel voor ogen heeft. Ieder heeft zijn taken, maar het is dankzij overleg en afstemming dat we een gemeenschappelijk doel bereiken. Op die manier is het verrichte werk het resultaat van teamwerk.

Hoe verliepen de eerste dagen bij de FOD Werkgelegenheid?

Ik werd zeer goed ontvangen. Op de eerste dag kreeg ik een rondleiding, toelichting over de werking van de FOD en ontmoette ik mijn nieuwe collega’s. Ondanks de toen heersende coronacrisis, was een groot deel van het team aanwezig. Zo kon ik meteen met hen kennismaken. Het feit dat ik in volle coronacrisis ben begonnen, deerde me uiteindelijk niet echt. Het gaf me de kans om in alle rust in te lopen en me voldoende voor te bereiden op mijn nieuwe verantwoordelijkheden.

Hoe is het om te werken voor de federale overheid?

Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van een groter geheel. Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job. Dat is hoe ik mijn werk zie. Ik betreur het dat er nog steeds vooroordelen over ambtenaren bestaan, want ik stel vast dat de meeste collega’s gemotiveerd zijn en hard werken om te bewijzen dat de overheid efficiënt werkt. Er zit een drive in ons team die zorgt voor een fijne dynamiek.

Als overheidsmedewerkers moeten wij specifieke procedures volgen die de selectieprocedures verlengen, en waarvan sommige op het eerste gezicht onnodig kunnen lijken. Deze procedures zorgen er echter voor dat het proces transparant is en dat iedereen gelijk behandeld wordt.

Wat zijn de voordelen van deze job?

Er zijn best wel wat voordelen verbonden aan deze functie. Denk maar aan de mogelijkheid tot telewerk, dat sinds de coronacrisis nog gangbaarder is geworden. Het belangrijkste voordeel vind ik echter de mogelijkheid om me te ontwikkelen en te kunnen groeien in mijn carrière. Zo ken ik iemand die gestart is op niveau D (= lager middelbaar onderwijs) en intussen een job uitoefent op niveau A1 (master), wat erg motiverend is.

Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.

Ontdek deze werkgever