Shana Vanderidt

HR Officer bij PersoPoint
Related Organization
Portret Shana Vanderidt

Vertel eens over je job. Wat doe je als HR Officer? 

Ik maak deel uit van het team dat de personeelsdossiers beheert voor de FOD Economie. Voor ik naar de FOD BOSA kwam, werkte ik in de privésector, waarvan 7 jaar in de communicatie voor de medische sector. Ik had dus geen ervaring op HR-gebied voordat ik bij de FOD BOSA kwam. Onze klanten zijn zowel de personeelsdienst van de FOD waarmee wij te maken hebben als het personeel van deze organisatie. Wij ontvangen vooral verzoeken via onze online-toepassingen SAGO en SCOPE, maar we zijn ook telefonisch bereikbaar. Een standaarddag bestaat niet: afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen, kunnen wij betrokken zijn bij de indiensttreding van een nieuw personeelslid, bij het opmaken van een bevorderingsbesluit en de opvolging ervan, bij het beheer van een aanvraag voor zwangerschapsverlof of bij de registratie van ziekteverlof,... 

Wat vind je leuk aan je job? 

Het is een zeer gevarieerde functie, we behandelen personeelsdossiers van A tot Z. Geen dag is hetzelfde en dat is wat me aanspreekt. Bovendien kunnen wij onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren. Ik kwam in dienst tijdens de Corona-periode, dus dit was een uitzonderlijke situatie. Ik volgde mijn opleiding op afstand en ontmoette mijn collega's maar drie of vier keer persoonlijk. Maar het gaat goed: we hebben wekelijkse vergaderingen online en we kunnen elkaar altijd rechtstreeks contacteren als dat nodig is.

We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.

Ontdek deze werkgever

Related Organization