Stefaan Van der Borght

Expert Public Health Emergencies
Icoon medewerker zonder foto

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

Mijn werk is uitdagend en erg gevarieerd en ik heb vaak mogelijks een grote impact met mijn job op de volksgezondheid.

Daarnaast kan ik mijn werk uitvoeren in een aangename werkomgeving en in een gemotiveerd team. Zo kunnen we goede resultaten boeken.

Ik heb ook veel verantwoordelijkheden en de nodige vrijheid om al mijn taken te benaderen.

Waarom maakte je de overstap naar de federale overheid?

Ik had nog geen enkele ervaring met het werken bij de federale overheid maar de opdracht voor deze job was heel boeiend en uitdagend en paste goed bij mijn vroegere werkervaringen. Omdat ik nog niet bekend was met de federale overheid was er mogelijk enige aarzeling omdat er soms een vrij negatieve perceptie bestaat over het werken bij de overheid maar die twijfel was vrij snel verdwenen.

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

Naast de collega’s met wie we samenwerken, is er de uitstekende werksfeer, de mooie werkplek en de uitdagingen waarvoor we samen een oplossing moeten zoeken.

Wat betekent flexibiliteit op het werk voor jou? 

Flexibiliteit is de mogelijkheid om in grote mate zelf het werk in te plannen; het betekent voor mij bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot thuiswerk. Natuurlijk moeten de taken die je zijn toevertrouwd op een volledig correcte manier worden uitgevoerd en moeten deadlines gerespecteerd worden.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Zoals eerder beschreven had ik enkele twijfels rond het werk bij de federale overheid, maar de praktijk en de ervaring hebben me nu geleerd dat die twijfels onterecht zijn. De tijden van de strikte hiërarchie, de zinloze bureaucratie die vernieuwing kan tegengaan, zijn in mijn werkomgeving verleden tijd.

Je werkt als expert Public Health Emergencies. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

In mijn huidige functie, en vooral dan als voorzitter van de Risk Management Group is het zoeken naar consensus erg belangrijk. Gezien de bevoegdsheidsverdeling van alles wat met gezondheid te maken heeft, is dit vaak het zoeken naar consensus met vrij veel partners uit de administratie en met de politieke overheden in dit land.
Wanneer het dan toch mogelijk is om overeenstemming te bereiken, geeft dit zeker aanleiding tot enige fierheid en de gratificatie dat er uiteindelijk een goed besluit is genomen dat het beste is voor de gezondheid van de burgers.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Het opvolgen van de uitlopers van de corona epidemie met de gepaste maatregelen en het versterken van de voorbereiding op eventuele volgende epidemieën maakt me wel trots. Daarnaast is er natuurlijk de aanpak van de apenpokkenepidemie dankzij een inclusieve benadering van alle stakeholders zowel de burgers als de zorgverleners die hierbij betrokken waren.

Welk professioneel parcours heb je afgelegd voor je bij de FOD Volksgezondheid kwam?

Ik heb lange tijd voor niet-gouvernementele organisaties gewerkt, ook in het buitenland. Daarnaast ben ik meer dan 20 jaar actief geweest in de privésector bij buitenlandse ondernemingen als hoofd van de gezondheidsdiensten. Ik werkte ook een drietal jaar voor de Europese Commissie in de planning en ondersteuning van Onderzoek- en Innovatie projecten.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Ik denk dat er hierboven voldoende redenen zijn opgesomd die het de moeite waard maken om bij de federale overheid te werken, en de twijfel, die mogelijk kan bestaan, weg te nemen.

Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.

Ontdek deze werkgever