Stéphanie Baclin

Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
Portret Stéphanie Baclin

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

Omgaan met gemotiveerde, intelligente mensen met verschillende achtergronden, die aan erg verschillende dingen werken met gemeenschappelijke doelen

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

Bij het departement Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid werken enorm gemotiveerde mensen die zich volledig inzetten voor de bescherming van het leefmilieu en de menselijke gezondheid. Voor mij is het een waar genoegen om te werken met mensen die een passie hebben voor hetgeen ze doen en die je steunen in eender welk project. Het biedt enorm veel voldoening wanneer je merkt dat maanden of jaren werk rond belangrijke thema’s resultaat opleveren en dat je een impact heb gehad.

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Ik had geen flauw benul van wat er bij de federale overheid precies wordt gedaan, van de materies die ze beheert en van al het onderhandelingswerk dat bijvoorbeeld uitmondt in het opstellen van een wet of het aannemen van een Europese verordening. Intussen ben ik goed vertrouwd met hoe de federale overheid werkt en weet ik dat je er samen met verschillende FOD’s, met de gewesten en met andere landen grote projecten voor elkaar kan krijgen.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Ik heb een coördinerende rol wat betreft de opmaak en de publicatie van milieuverslagen. Waar ik erg trots op ben, is dat we erin geslaagd zijn alle diensten buiten Leefmilieu betrokken te krijgen. Nu nemen ze deel aan onze opdrachten en informeren ook zij het publiek over wat de federale overheid zoal doet op milieugebied.

Hoe lang denk je nog te werken voor de federale overheid?

Ik zie mezelf echt wel de rest van mijn loopbaan voor de federale overheid blijven werken, als je ziet hoeveel mogelijkheden er zijn om door te groeien en qua mobiliteit.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Waag de stap, het is de moeite waard! Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen en je krijgt er de kans om te leren, door te groeien, verschillende beroepen uit te proberen en rond verschillende thema’s te werken. Het is een omgeving die gekenmerkt wordt door openheid en die je ertoe aanzet jezelf te ontwikkelen. Je zal er samenwerken met gemotiveerde en competente collega’s en zal er heel wat dingen bijleren over hoe België en de Europese en internationale instellingen functioneren. Van sommige dingen zul je echt opkijken!

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

Via het coördinerende werk dat ik doe, informeer ik de burgers van ons land over hetgeen de federale overheid doet op milieugebied.

Wil je een leuke anekdote vertellen, van iets dat je meegemaakt hebt in je carrière bij de federale overheid?

Je denkt wel eens dat je je collega’s en je werk door en door kent, maar dan gebeurt het dat je op een dag met je collega’s in de Ardennen zit en dat je samen met hen langs een zipline naar beneden glijdt om geld in zamelen voor een vereniging. Ook dat is de federale overheid: gekke ideeën die je samen tot werkelijkheid maakt!

Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.

Ontdek deze werkgever