Thomas Debiève

Service Manager
Related Organization
Portret Thomas Debiève

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?    

Ik wou graag voor de federale overheid werken om mijn kennis te gebruiken en verder te ontwikkelen ten dienste van onze medeburgers. Eigenlijk is dit nog maar mijn eerste job: ik ben destijds aan de slag gegaan bij de federale overheid via een startbaanovereenkomst (of Rosetta-contract) en daarna heb ik verschillende tests afgelegd om federaal ambtenaar te worden. Er zijn hier heel wat kansen en uitdagingen, dus ik hoop dat mijn loopbaan hier nog jarenlang zal duren.   

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?  

Mijn beeld van de overheid is geëvolueerd. Sinds ik bij de FOD Beleid en Ondersteuning werk, heb ik ontdekt dat de federale overheid een open blik heeft op de wereld! Zo werken we samen met tal van externe actoren zoals consultants, partners uit het bedrijfsleven, noem maar op.

Je werkt als Service Manager. Wat doe je precies op een gewone werkdag en wat is het leukste aan je job?    

Sinds twee jaar werk ik als Service Manager mee aan digitale identiteitsprojecten op Europees niveau. Concreet ben ik betrokken bij verschillende projecten voor de verdere uitbreiding van online authenticatie voor burgers van de Europese Unie. Dit moet de wisselwerking met overheidsdiensten uit de hele EU vergemakkelijken.
Ik vind het fijn om samen te werken met collega’s van de Belgische overheid: het gaat zowel om het lokale, gewestelijke als het federale niveau. Maar ik krijg ook de kans om mee te werken aan grootschaliger projecten op Europees niveau.

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?    

Naar aanleiding van de coronacrisis heb ik aan heel wat projecten meegewerkt, zoals de ontwikkeling van lokale registratiekantoren bij de Belgische gemeenten. Het ging om een cruciaal project bedoeld om makkelijk een digitale sleutel te verstrekken aan burgers, grensarbeiders en ingezeten en niet-ingezeten buitenlanders. Daardoor hebben heel wat mensen digitale toegang gekregen tot hun vaccinatiecertificaat.  
Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?    Wil je onze samenleving verbeteren en kennismaken met een omgeving die professioneel verrijkend is, maar ook oog heeft voor het menselijke aspect? Dan moet je niet twijfelen! 
Bovendien heb je een ruime flexibiliteit op het werk waardoor je een goed evenwicht hebt tussen werk en privé. Het is belangrijk dat je je professioneel kunt ontwikkelen zonder dat je privéleven erbij inboet!

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?   

We leven in een wereld waarin alles steeds meer digitaal wordt en het is belangrijk dat de overheidsdiensten mee zijn met die evolutie. Ons doel bestaat erin de authenticatie tot de online dienstverlening van de Belgische overheid te vergemakkelijken op alle niveaus (lokaal, gewestelijk, federaal maar ook Europees). Om dat doel te bereiken, werken we onophoudelijk nieuwe projecten uit. Het is trouwens bijzonder aangenaam vast te stellen dat die projecten in de smaak vallen en op grote schaal gebruikt worden door onze burgers.
Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
 

Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.

Ontdek deze werkgever

Related Organization