Vera Van De Velde

HR officer
Related Organization
Portret Vera Van De Velde

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb voor ik naar de FOD BOSA (de toenmalige FOD P&O) kwam, bijna 20 jaar bij DOSZ (Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid) gewerkt, waarvan de laatste jaren ook op de personeelsdienst. Daarna een paar maanden bij de Personeelsdienst van de FOD Kanselarij, daarna kwam de FOD P&O me daar wegplukken.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Mijn huidige werkgever is heel flexibel, werk en privé kan heel goed gecombineerd worden.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben indertijd aangeworven als klerk-stenotypiste, geslaagd in aanwervingsselectie bij het toenmalige Vast Wervingssecretariaat (WVS). Nadien heb ik aan een bevorderingsselectie meegedaan van opsteller en onderbureauchef en geslaagd.

Hoe zou je je job beschrijven?

Ik heb een heel variabele job, waarin ik verantwoordelijk ben voor de personeelsdossiers van aanwerving tot ontslag. Wij krijgen ook veel appreciatie en dankbaarheid van de personeelsleden, alhoewel we slechts  onze job zo goed mogelijk doen en het onze dagdagelijkse taak is. Soms is het ook wel hectisch, maar dat hoort er ook bij natuurlijk.

Herinnert u zich uw eerste werkdag?

Mijn eerste werkdag is al een hele tijd geleden natuurlijk, maar ik werd direct door mijn collega’s hartelijk verwelkomd en bijgestaan. Zij informeerden me ook zo veel mogelijk over alles en als het wat moeilijk was, waren ze daar om mij erdoor te sleuren.

Op welke verwezenlijking ben je het meest trots?

Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.

Wat zijn de pluspunten van deze job?

Een variabele job. Een variabel uurrooster. Makkelijk te combineren met privé.
 

Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.

Ontdek deze werkgever

Related Organization