Portret Winne Haenen

Wat doe je juist als arts-gezondheidsinspecteur?

Ik ben in drie provincies verantwoordelijk voor de dringende geneeskundige hupverlening en de medische aspecten die bij noodplanning komen kijken. Wat dat concreet betekent? Als je valt van de trap, heb je een 112-ambulance nodig. Toezien op de kwaliteitsgaranties voor dat systeem, dat is één luik van mijn werk. Het andere luik bestaat erin dat ik bij een aanslag zoals die in Zaventem binnen de crisiscel verantwoordelijk ben voor de medische aspecten van de hulpverlening.

Wat vind je zo fijn aan je werk?

De variatie, maar ook het contact met het terrein. Ik bezoek ambulancediensten, praat in ziekenhuizen met spoedgevallenpersoneel en directie, heb contact met burgemeesters, … Mijn job brengt me eveneens op heel wat grote evenementen, waar ik adviezen geef voor de medische hulp. Bij een ramp geeft het dan weer voldoening te weten dat je een verschil maakt. Je zorgt niet alleen voor de acute medische bijstand, maar ook voor expertise in de bestrijding van de effecten en daar zit je erg dicht bij de feitelijke hulpverlening.

Als je terugblikt op alles wat je al gedaan hebt, waar ben je dan het meest trots op?

Ik ben fier op de wetenschappelijkheid die ik toevoeg aan mijn werkterrein. Een goed voorbeeld daarvan is het rekenmodel dat ik gemaakt heb om te bepalen welke medische voorzieningen noodzakelijk zijn op een evenement als Tomorrowland. Dat rekenmodel wordt ondertussen internationaal erkend, wereldwijd is het ook één van de weinige in zijn soort.

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

Binnen de opleiding geneeskunde koos ik ooit voor specialismen die in verband staan met volksgezondheid, iets wat me mateloos interesseert. Dat is één reden. Maar het was ook een keuze voor engagement, iets wat ik met de paplepel heb meegekregen. Je kan een verschil maken als huisarts, maar je kan geen verschil maken in structuren of onder grote groepen mensen. Na omzwervingen in de klinische praktijk en in de industrie heb ik mijn plaats gevonden bij de overheid. De mix tussen zorg en beleid die ik er vind, is erg belangrijk voor mij.

Ook al zie ik weinig patiënten, mijn medische kennis blijft van grote waarde.

Wat zou je zeggen aan zorgverleners die twijfelen om voor de federale overheid te kiezen?

Gewoon doen! De federale overheid is een toonaangevende werkgever. Zet je dus niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is, maar bouw mee om de overheid nog slagkrachtiger te maken. Het oubollige beeld van de overheid dat heerst, is totaal niet meer van deze tijd. Er is zeer veel kennis en kunde aanwezig en er wordt zeer hard gewerkt. Binnen onze dienst is er ook een grote samenhorigheid.

En we kunnen rekenen op voldoende ondersteuning: op technologisch vlak, wat beschermingsmateriaal betreft, er is een uitgebreide medisch-wetenschappelijke online bibliotheek waar we een beroep op kunnen doen, … Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden van de federale overheid in vergelijking met andere werkgevers of het zelfstandigenstatuut echt interessant, mede omwille van de thuiswerkcultuur.
 

Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.

Ontdek deze werkgever