Federale Pensioendienst

Wie zijn we?

Pensioenen? Is dat niet saai?

Integendeel! Het pensioen en de afgeleiden daarvan zijn actuele thema's die bovendien enorm veel mensen aanbelangen. 

Heb je er al eens bij stilgestaan dat we werkelijk iedereen die werkt op een bepaald moment helpen? Jij, je ouders, je grootouders, je buren, je vrienden, je familie, je kapper, je leraars, … Echt iedereen! Welke je functie bij ons ook wordt, je zult heel veel mensen helpen! Fantastisch toch?

En wanneer we aan 'pensioen' denken, denken we aan de toekomst. Maar het spel wordt nu gespeeld!
Door bij de FPD te solliciteren, draag je niet alleen bij aan je eigen pensioen, maar ook aan dat van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden.
De wereld van de pensioenen evolueert voortdurend in een samenleving die steeds sneller gaat. Aanpassen en ontwikkelen zijn dan ook de kernwoorden. Maar we doen dat niet alleen. Want alleen gaan we sneller, maar samen gaan we verder. Dankzij dynamische en enthousiaste collega's en innovatieve projecten is een goede dienstverlening dus een zekerheid voor de (toekomstige) gepensioneerden!

Onze 4 opdrachten

We vervullen 4 grote opdrachten:

 1. We doen er alles aan om personen te informeren en adviseren over hun (toekomstig) pensioen. We vervullen deze opdracht door helder en open te communiceren via verschillende communicatiekanalen die aangepast zijn aan de behoeften van onze verschillende doelgroepen. Een voorbeeld? Marc twijfelde tussen 2 mogelijkheden: minder lang werken of een hoger pensioen. Natuurlijk konden wij niet in zijn plaats beslissen! Maar door op mypension.be een raming te maken voor zijn mogelijke pensioendatums, kon hij de juiste beslissing nemen.
 2. We bepalen de pensioenrechten en kennen deze toe. Hiervoor berekenen we de pensioenen van werknemers en ambtenaren, en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). We informeren vervolgens de (toekomstige) gepensioneerden over hun rechten. Om de juiste berekening van hun pensioen te garanderen, controleren we bijvoorbeeld al hun loopbaangegevens samen met hen. 
 3. We betalen de pensioenen, IGO, renten en uitkeringen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 ondersteunen we ook de slachtoffers en/of rechthebbenden van slachtoffers van terreurdaden financieel (herstelpensioenen, terugbetaling van bepaalde medische kosten, enz.). We zorgen voor een correcte en stipte betaling.
 4.  We ondersteunen het beleidswerk. Hiervoor stellen we onze gegevens, analyses en expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel vlak ter beschikking van de beleidsmakers.

Projecten in de kijker

ARTwave

Dankzij het ARTwave-project heeft de Pensioendienst nu ook een eigen surfschool 
Met de start van het ARTwave-project midden 2022 opende de Pensioendienst ook een eigen surfschool. Waar het acroniem voor staat? De A staat voor ‘autonomie’ en ‘agility’ of wendbaarheid, de R voor ‘responsabilisering’ en de T voor ‘team’. De ‘wave’ voor de golf van positieve energie die doorheen onze organisatie zal rollen. En wat is het ultieme doel van ARTwave? Wel, we willen onze medewerkers leren… surfen! “Euhm, werkten jullie niet bij de Pensioendienst?” hoor ik je vragen.
Uiteraard wel! Maar je kent zonder twijfel het gezegde “het enige dat nooit verandert, is dat alles verandert”. Verandering is een constante voor ons allemaal. Zowel in ons privéleven als op ons werk. De vele veranderingen - de wetgeving, technologie, geopolitiek, … - komen als golven op ons af. We kunnen niets doen aan de golven zelf - die zijn er gewoon - maar we kunnen wel leren surfen!
Met ARTwave willen we de individuele medewerker, zijn team en de hele organisatie de vaardigheden en middelen geven om die golven samen te trotseren. Leren surfen dus. ‘Samen’ is het sleutelwoord in ons verhaal. We gaan uit van de sterkte van het team: bij samenwerken is 1+1 écht 3!

mypension.be 

Ben je al eens op mypension.be geweest? Wel, dat is ons grote uithangbord! We hebben helemaal van nul een online pensioendossier ontwikkeld waar je onder andere:
• je loopbaangegevens terugvindt;
• kunt simuleren hoeveel pensioen je later zult krijgen;
• kunt zien wanneer je met pensioen kunt gaan;
• een aantal veranderingen in je loopbaan kunt simuleren om de impact op je pensioenbedrag en -datum te kunnen inschatten;
•    en nog zo veel meer.

In 2020 vierden we de 10e verjaardag van mypension.be. We zijn trots op de grote evolutie van mypension.be en zitten nog boordevol ideeën om mypension.be verder uit te breiden, ook voor jou!

En… ARTwave en mypension.be zijn heus niet de enige grote projecten waar je aan mee kunt werken! Er beweegt heel wat bij ons en we bruisen nog van de ideeën om onze dienstverlening aan de burger verder te verbeteren. Interessante projecten bij de vleet!

Onze waarden

De Pensioendienst evolueert constant en we zijn ons ook bewust van de vele uitdagingen die op ons wachten. We stellen ons niet tevreden met de uitvoering van onze opdrachten alleen, in al onze projecten en verbintenissen leggen we de nadruk op onze 4 waarden:

 • Klantgerichtheid: we stellen de burger, u dus, centraal bij alles wat we doen. We proberen het u zo eenvoudig mogelijk te maken, hoe complex de pensioenmaterie ook is. Een mooi voorbeeld hiervan is uw online pensioendossier op mypension.be dat we blijven verbeteren en uitbreiden.
 • Kwaliteit en efficiëntie: deze 2 waarden zijn onlosmakelijk verbonden. We stellen regelmatig onze interne werking in vraag, want we willen voortdurend de kwaliteit van onze prestaties en de efficiëntie van onze processen verbeteren.
 • De bevordering van een mensgerichte organisatie. Deze waarde is zichtbaar in verschillende van onze projecten die onze medewerkers op de voorgrond plaatsen: menswaardig leiderschap, healthy@work, zelforganiserende teams, ...
 • Durf: deze waarde zorgt voor heel wat vernieuwende projecten die onze medewerkers aanzetten om zichzelf te overtreffen. Deze waarde maakt ook verschillende initiatieven mogelijk op alle niveaus van de hiërarchie om zich te ontplooien.

We zetten ons ook in voor het milieu: we hebben een EMAS-certificering ("Eco Management and Audit Scheme")!

De Europese Unie riep het EMAS-reglement in 1995 in het leven voor organisaties die vrijwillig een milieubeheersysteem willen gebruiken. Bij de Pensioendienst volgen we bijvoorbeeld ons energieverbruik op de voet om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen.
 

Onze troeven

Werken bij de Pensioendienst, is ook…

 • Teamwerk: we zijn fan van multidisciplinaire teams waarin flexibiliteit, overleg en verantwoordelijkheidszin hand in hand gaan.
 • Projecten: je kijkt graag eens 'over de muur' en maakt graag deel uit van innoverende projecten? Dat ben je bij de FPD aan het juiste adres!
 • Opleidingen: ons intern opleidingscentrum organiseert continu doelgerichte opleidingen: pensioenmaterie, digitale tools, technische opleidingen, communicatie en persoonlijke ontwikkeling.
 • Doorgroeien: opklimmen kan ook als je slaagt in de bevorderingsselecties die de FPD regelmatig organiseert.
 • Klantcontact: met een brede waaier aan moderne communicatiekanalen sta je in persoonlijk contact met onze klanten, de burgers: geen suffe dossiers bij de FPD!
 • Telewerk: onze uurroosters en werkplek zijn flexibel: je mag bijvoorbeeld tot 60% van je tijd thuis of in een satellietkantoor werken.
 • Flexibele werkformules: heb je even meer tijd nodig voor jezelf of je gezin? Dat kan! De FPD maakt het je mogelijk een goed evenwicht uit te bouwen tussen je privé- en je professionele leven.
   

Wie zoeken we?

We zoeken gemotiveerde profielen die willen leren en ontdekken.
We zoeken mensen die goed in team kunnen werken en klantgericht zijn. Polyvalente, flexibele en betrouwbare aanwinsten die graag bijleren, snel informatie kunnen verwerken en de doelstellingen niet uit het oog verliezen!
 

Aan de slag bij ons

Om het onthaal en de integratie van nieuwkomers te vergemakkelijken, doen we van alles om hen optimaal te begeleiden:

 • Tools: momenteel werken we 2 tools uit: een applicatie en een brochure die samen ons « Welcome Pack » vormen. We bezorgen die aan de nieuwkomers voor hun indiensttreding om proactief hun mogelijke vragen al te beantwoorden.
 • Onthaal: tijdens de eerste dag voorzien we onthaalsessies vol informatie zodat  nieuwkomers de FPD leren kennen en een idee krijgen van de werkcontext. We overlopen ook de belangrijkste HR-aspecten en de tools die we binnen de FPD gebruiken.
 • Opleiding:  vervolgens plannen we afhankelijk van de dienst van de nieuwkomer een opleidingstraject.
 • Begeleiding en ontwikkeling: onze HR Partner organiseert een gesprek met de nieuwkomer, de leidinggevende en de meter of peter. Tijdens dit gesprek komen verschillende zaken aan bod, zoals de evaluatie en het belang van feedback bij de evaluatie. De eerste 6 maanden voorzien we begeleiding van onze loopbaanconsulenten.  Deze gesprekken zorgen voor een betere integratie en ontwikkeling van de competenties. Onze nieuwkomers kunnen rekenen op hun evaluator, hun meter of meter en hun collega’s.