FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Wie zijn we?

Bouwen aan de economie van morgen, dat is werken voor de FOD Economie! 
 
De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Werken bij de FOD Economie betekent toetreden tot een team van bijna 2.000 medewerkers die er elke dag alles aan doen om de Belgische en internationale economische markten beter te begrijpen, om op die manier zijn stakeholders te kunnen helpen en te beschermen. 

Projecten in de kijker

De FOD Economie is de meest veelzijdige overheidsdienst in het federale landschap.  

Ten dienste van de kmo’s maar ook van consumenten. Ons actieterrein is groot en soms zelfs verrassend! 

  • Wie controleert de ijking van uw supermarktweegschaal? Dat zijn wij!   
  • Wie geeft je de mogelijkheid om na te gaan of een bedrijf nog steeds actief en solvabel is? Dat zijn wij! 
  • Wie stelt de statistieken op over o.a. de populairste voornamen in België? Dat zijn wij! 
  • Wie bestrijdt phishing, smishing, vishing, spoofing? Dat zijn wij! 
  • Wie beheert de Belgische windenergie in de Noordzee? Ook dat zijn wij!

Meer weten over onze activiteiten? 
 
Al onze activiteiten uitleggen, zou ons te ver brengen. Daarom houden we het graag simpel. Via het nieuws op onze website ontdek je hoe de FOD Economie zich dagelijks inzet voor jou, de consument, en onze bedrijven. 

Onze waarden

De FOD Economie staat voor klantgerichtheid, hoge kwaliteitseisen en respectvolle relaties met burgers, bedrijven en andere stakeholders. Ontdek meer over onze waarden via onze website. 

Onze troeven

"Een gevarieerde job, die aansluit bij jouw verwachtingen!”

De FOD Economie wil een inspirerende en flexibele organisatie zijn die zich bekommert om het welzijn van zijn medewerkers en efficiënt omgaat met haar middelen. Onze FOD biedt een dynamische werkomgeving met opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en we investeren in het evenwicht tussen privé- en gezinsleven door de nodige flexibiliteit te bieden. Naast de mogelijkheid tot telewerken, ontvangt elke werknemer 31 vakantiedagen per jaar en een competitief salarispakket.

Wie zoeken we?

De aspecten van de economie zijn talrijk en gevarieerd, net als onze beroepen

Ongeacht jouw achtergrond of kwalificaties: er is hier plek voor iedereen!  

Bij de FOD Economie zijn we vooral op zoek naar enthousiaste talenten die willen bijdragen aan het Belgisch economisch beleid. Of je nu een middelbaar-, bachelor- of masterdiploma hebt, de FOD Economie biedt voor elk carrièremogelijkheden.  Ontdek onze meest gezochte profielen via onze website

Onze organisatie in beeld - video