FOD Sociale Zekerheid

Wie zijn we?

De FOD Sociale Zekerheid streeft haar strategische doelen na in een context gekenmerkt door inhoudelijke complexiteit en multilaterale contacten. Haar natuurlijke werkdomeinen, de sociale zekerheid en het beleid inzake personen met een handicap, bestaan in wezen uit een delicaat uitgebalanceerd geheel van bevoegdheden, opdrachten en onderlinge relaties.

De FOD wil als netwerkorganisatie,  in nauwe samenwerking met de partners (zoals OISZ, OCMW, ziekenfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties, academici en beleidsmakers) op verschillende beleidsniveaus bijdragen tot een adequate en duurzame sociale bescherming in België.

Tegelijk heeft de FOD een dienstverlenende rol ten aanzien van specifieke doelgroepen, zoals personen met een handicap en kunstenaars. 

Projecten in de kijker

Federaal actieplan Mentaal welzijn op het werk 

Eind 2021 lanceerden we samen met de FOD Werkgelegenheid een brede informatie- en sensibiliseringscampagne, als onderdeel van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk.  Onze FOD coördineert momenteel de preventieprojecten van socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. 

Federaal actieplan Handicap 

Onze FOD coördineert het Federaal Actieplan Handicap, met 145 concrete maatregelen voor een betere inclusie van personen met een handicap. 

Ook in onze eigen dienstverlening zetten we hier meer op in: met het project EXCELHAN zetten we in op een betere begeleiding van personen met een handicap die bij ons een aanvraag doen en met de aanwervingscampagne #TikkeltjeExtra nodigen we hen uit om bij ons mee te komen werken aan onze inclusieve doelstellingen.

Onze waarden

Respect: In ons denken en handelen staan we open voor anderen en hun overtuigingen, in al hun diversiteit. We streven naar rechtvaardigheid en wederzijdse waardering in alles wat we doen. Duurzame ontwikkeling ligt ons nauw aan het hart. 

Vertrouwen: Vertrouwen is de basis van al onze relaties.  

Solidariteit: We werken samen voor een performante sociale bescherming voor nu en later. We werken in teamverband en steunen elkaar. 

Zelfontplooiing: We creëren voor onszelf en de anderen de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Samen streven we naar een evenwicht tussen werk en privéleven. 

Resultaatgerichtheid: We bereiken onze doelstellingen door een verstandig gebruik van de middelen. We delen onze kennis en leren samen te innoveren. 

Duurzaamheid: Onze FOD ondersteunt de Sustainable Development Goals (SDG) van de UN en moedigt haar medewerkers aan deze doelstellingen mee te realiseren.  

Onze troeven

We bieden je: 

 • Een job waarmee je impact hebt op mens en maatschappij. 

 • Een organisatie die zorg voor jou draagt, die respect heeft voor jouw work/life balance en jou flexibiliteit geeft. 

 • Een organisatie waar je kansen kan grijpen. We bieden opleidingen en jobkansen doorheen heel jouw loopbaan. 

 • onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe 

 • uitgebreid opleidingsaanbod 

 • voordelige hospitalisatieverzekering 

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid 

 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en internetkosten 

 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 

 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

 • mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via examen) 

 • validatie van relevante professionele ervaring 

 • Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Bij de vacature op werkenvoor.be vind je de aanpassingen die mogelijk zijn bij de selectieprocedure en op je werkplek. 

Wie zoeken we?

Onze FOD wil bijdragen tot een adequate sociale bescherming in België. Dat doen we zowel door beleidsvoorbereidend werk als in dagelijkse dienstverlening voor specifieke groepen als personen met een handicap of kunstenaars. Om wendbaar te zijn als organisatie zetten we ook steeds meer in op projectmatig werken. 

Onze FOD is dan ook regelmatig op zoek naar medewerkers met heel uiteenlopende profielen: van beleidsmedewerkers tot artsen voor de evaluatie van de handicap, van calltakers tot projectleiders, van communicatiemedewerkers tot IT-analisten. 

Aan de slag bij ons

Een nieuwe job beginnen is altijd spannend. Daarom zetten we in op een hartelijk onthaal van nieuwe medewerkers. Je wordt vanuit onze HR-dienst ingewijd in onze cultuur en waarden en krijgt alle praktische informatie over onze werkomgeving. Op die onthaaldagen leer je alle nieuwe medewerkers van onze FOD kennen. 

Daarnaast word je ook binnen je team begeleid om je functiespecifieke taken te leren kennen. Als je bij onze DG Personen met een handicap aan de slag gaat, krijg je bijv. de eerste maand een uitgebreide ‘on the job’ training waar alle wetgeving en werkprocessen worden toegelicht.   

Om nieuwskomers te begeleiden in hun eerste jaar bij ons, ontwikkelden we ook een app. Je vindt er alle praktische informatie, een dynamische checklist en nuttige tips om die eerste dagen goed door te komen. We werken momenteel ook een mentorschap uit voor nieuwe medewerkers.