FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Wie zijn we?

Een gezond leefmilieu, veilige voeding en gezondheidszorg voor iedereen: wij zetten ons elke dag in om deze basisprincipes te waarborgen. Onze medewerkers zijn de Belgische promotors van het principe “One World, One Health”: gezondheid en al haar componenten staan centraal in onze zorgen en opdrachten.

Projecten in de kijker

Actieplan voor een circulaire economie

Onze productie- en consumptiepatronen zijn gebaseerd op een lineair gebruik van hulpbronnen: "winning-productie-verbruik-weggooien" en zetten de natuurlijke hulpbronnen, het klimaat en de biodiversiteit steeds meer onder druk. De circulaire economie is een alternatief voor dit model. Onze FOD draagt bij tot de uitvoering van het 2e Federaal Actieplan voor een Circulaire Economie en voert, samen met de FOD Economie, het investeringsproject "Belgium Builds Back Circular" (BBBC) uit, in het kader van het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan.  

Front office

Dit project vermindert de administratieve lasten van burgers. De beschikbare data wordt op een efficiënte manier ter beschikking gesteld en documenten worden online verstuurd, onder andere via e-box. Je kan via Front office ook online afspraken maken voor medische onderzoeken, betalen en de status van je eigen dossiers raadplegen. Papieren formulieren worden er aangeboden als webformulieren.

AMR 

Antimicrobiële resistentie (AMR) is één van de grootste bedreigingen voor de huidige en toekomstige volksgezondheid. AMR 
is het vermogen van micro-organismen om resistent te worden tegen antimicrobiële stoffen waarvoor ze voorheen wel gevoelig waren. Na verloop van tijd verliezen antimicrobiële stoffen hun doeltreffendheid zoals sommige antibiotica ondoeltreffend zijn tegen bacteriën. Onze FOD coördineert de ontwikkeling van het nationale “One Health AMR”-actieplan. 

Voedingswaarde-etikettering (Nutri-Score)

Sinds 2019 is de Nutri-Score in België goedgekeurd en ingevoerd om consumenten te helpen gezondere keuzes te maken. 
Onze FOD volgt en neemt deel aan de werkzaamheden van de Europese Commissie in het kader van de "Farm to Fork"-strategie met betrekking tot de eventuele invoering van een verplicht voedingslogo op Europees niveau.  

BITS

Bij collectieve noodsituaties is onze FOD verantwoordelijk voor de organisatie van de medisch-psychosociale hulpverlening. Eén van de taken is het opzetten van een registratie van alle betrokkenen (gewonden, niet-gewonden, verwanten, etc.). Dit is een complex proces bij grootschalige noodsituaties waarmee we geconfronteerd worden zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in 2016 of de overstromingen in 2021. Daarom is de dienst “Dringende Hulpverlening” gestart met de ontwikkeling van een registratiesysteem: “Belgian Incident Tracking System” (BITS). BITS verzamelt, verwerkt en genereert gegevens van de getroffenen die betrokken zijn bij een collectieve noodsituatie. 

Meer weten? Neem een kijkje op onze website

Onze waarden

Erkenning: Iedere persoon telt

Samenwerking: One World, One Health, One Team

Ten dienste van de samenleving: Op neutrale wijze instaan voor het algemeen welzijn

Verantwoordelijkheid: Zo doeltreffend mogelijk optreden voor gezondheid en milieu

Duurzaamheid: Duurzaam denken en handelen

Onze troeven

Enkele redenen om bij ons te werken:

 • Er heerst een fijne werksfeer. 
 • Je werkt in een innovatieve werkomgeving waar de focus ligt op duurzaam en gezond samenwerken. Ons nieuwe gebouw heeft veel te bieden, zoals ultramoderne multimedia faciliteiten, Activity Based Working, een gezond en duurzaam voedings- en drankenaanbod, ontspanningsmogelijkheden,…
 • Autonomie en verantwoordelijkheid zijn kernaspecten van onze werking. 
 • We hebben afwisselende en uitdagende jobs die de actuele uitdagingen in de domeinen gezondheid, voeding en leefmilieu aanpakken.
 • Je hebt de kans om met je werk een maatschappelijke impact uit te oefenen.
 • Er is ruimte voor de ontwikkeling van je talenten.
 • Je kan genieten van interessante voordelen (voordelige hospitalisatieverzekering, 26 verlofdagen, bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen, opleidingen, …).

Overtuigd? Bekijk dan zeker onze vacatures!
 

Wie zoeken we?

We zoeken gemotiveerde personen die hun steentje willen bijdragen aan een gezonde samenleving, voeding én leefmilieu.

We zijn vooral op zoek naar volgende profielen:

 • Artsen en verpleegkundigen
 • Juridische profielen
 • Politieke profielen
 • Inspecteurs en controleurs
 • Wetenschappelijke experten
 • ICT-profielen
 • Dossierbeheerders binnen diverse domeinen
 • Selectieverantwoordelijken
 • Boekhouders 

Aan de slag bij ons

Er zijn elke maand twee onthaaldagen voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze onthaaldagen maak je kennis met de FOD en krijg je het nodige materiaal en informatie om te kunnen starten.  Daarna maakt je team je wegwijs in onze organisatie. 

3 maanden na je indiensttreding organiseert de selectieverantwoordelijke een gesprek om te peilen of alles vlot verloopt in je nieuwe functie. 

Er is ook een netwerk van meters en peters waar je een beroep op kan doen. 

Baanbrekende werkgever 2024

Onze FOD mag zich officieel “Baanbrekende Werkgever 2024” noemen na het afronden van een certificeringstraject waarin we gewerkt hebben rond verbondenheid. Een Baanbrekende Werkgever zet resoluut in op een duurzaam mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid. Je vindt hier alle informatie over ons traject

Logo BaanBrekende Werkgever

Onze organisatie in beeld - video