FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wie zijn we?

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is een federale overheidsdienst met ongeveer 1000 medewerkers. De FOD heeft een centrale administratie in Brussel en meerdere inspectiediensten in elke provincie van ons land (voor het Toezicht op de sociale wetten en het Toezicht op het welzijn op werk).

De FOD Werkgelegenheid garandeert het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsrelatie.

De medewerkers van de FOD Werkgelegenheid voeren uiteenlopende taken uit, met als doel het verhogen van de kwaliteit van de arbeid in België, en dit via de sociale dialoog.

Sociaal inspecteurs, juristen in het arbeidsrecht, analisten, medewerkers internationaal beleid, sociaal bemiddelaars, secretarissen van paritaire comités, administratieve experten… allemaal werken ze samen om een gelijk speelveld voor alle werkgevers te garanderen en sociale fraude en dumping te bestrijden.

De FOD Werkgelegenheid waakt er ook over dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving.

Onze waarden

In onze relaties met externe en interne partners plaatsen we de kernwaarden engagement, solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop.

Onze troeven

Onze gevarieerde en uitdagende jobs hebben één grote gemene deler: je doet iets voor de samenleving. Onze medewerkers zetten zich in voor alle werkgevers en werknemers in België.

De FOD Werkgelegenheid biedt jobs aan voor zowel schoolverlaters als mensen met een aantal jaren professionele ervaring op de teller. Gelijke kansen staan centraal: de FOD Werkgelegenheid hanteert een beleid dat diversiteit onder het personeel en bij de aanwerving bevordert.

Nieuwkomers worden verwelkomd met een uitgebreid onthaal- en integratietraject.

Met de overheid als werkgever ben je zeker dat het evenwicht tussen werk en privé bewaakt wordt. Je hebt een mooi aantal verlofdagen, er zijn flexibele werktijden en telewerk. Daarnaast zijn er verloven voor alle levensfasen of onverwachte gebeurtenissen.

De FOD Werkgelegenheid staat garant voor het welzijn op het werk in België. De FOD zorgt dus ook voor jouw welzijn tijdens jouw hele loopbaan, zowel via contactpersonen (cel psychosociaal welzijn, vertrouwenspersonen, enz.) als via arbeidsmiddelen (ergonomische stoel, extra scherm, enz.). Het verbeteren van de werkervaring van ons personeel is voor de FOD Werkgelegenheid een prioriteit.

Focus op ontwikkeling

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is een kennisorganisatie en professionalisme is één van onze kernwaarden. Om onze opdrachten in de verschillende domeinen te realiseren zijn bekwame medewerkers nodig.  Daarom biedt de FOD aan alle personeelsleden mogelijkheden voor het verbeteren van competenties en het ontwikkelen van interesses. Met een streefcijfer van 10 opleidingsdagen per jaar voor elke medewerker (ter vergelijking: gemiddeld 5 in de privésector) word je gestimuleerd om je expertise op te bouwen en scherp te houden. Daarnaast krijg je de nodige omkadering via coaching en begeleiding.

Heb je de ambitie om door te groeien en meer verantwoordelijkheden op te nemen? Dan kan je deelnemen aan bevorderingsprocedures.

Wil je je talenten exploreren of je leerproces en prestaties verbeteren?  Dan kan je loopbaanbegeleiding of ontwikkelingsgerichte coaching volgen. Een neutrale, professionele begeleiding door een interne of externe coach is steeds gegarandeerd.

Financiële en sociale voordelen

Naast een correcte verloning en functie-gerelateerde vergoedingen (o.a. voor de arbeidsinspecteurs) biedt de FOD ook heel wat extra voordelen, zoals gratis woon-werkverkeer, voordelen en interessante aanbiedingen via de FED+-kaart, voordelige tarieven voor verzekeringen of een gsm-abonnement, een geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaas- en cadeaucheques en kinderopvang tijdens de schoolvakanties.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Medewerkers die nood hebben aan morele, administratieve of financiële begeleiding kunnen terecht bij de sociale dienst waar maatschappelijk assistenten een luisterend oor bieden.

Activiteiten buiten het werk

Er is een personeelsvereniging die recreatieve, sportieve en culturele activiteiten organiseert (bv. een stadsbezoek, een bezoek aan een museum, een sportdag, enz.). De FOD organiseert een jaarlijks evenement voor alle personeelsleden, de Dag van de FOD.

De FOD hecht veel belang aan een goede sfeer op het werk en onderlinge samenwerking. Daarom krijgen teams een jaarlijks teambuildingsbudget en kan je twee dagen per jaar extra verlof nemen voor activiteiten van de personeelsvereniging. Daarnaast zijn er projecten zoals de kruidentuin en het loopteam dat samen deelneemt aan loopwedstrijden en traint.

Wie zoeken we?

Bij de FOD Werkgelegenheid vind je een brede waaier aan interessante, diverse en uitdagende functies, in verschillende vakgebieden en op verschillende plaatsen in heel België.

Je kan bij de FOD Werkgelegenheid aan de slag als ingenieur, sociaal inspecteur, arts, informaticus, laborant, beleidsmedewerker, sociaal bemiddelaar, jurist, chauffeur, HR-medewerker (o.a. voor selectie, opleiding, personeelsadministratie), dossierbeheerder, schoonmaker, enz.

Bekijk zeker ook onze jobs in de kijker om zo meer te weten te komen over onze organisatie.

Aan de slag bij ons

Om te zorgen voor een warm welkom en een vlotte integratie is er een onthaal- en integratieprogramma.

Naast een welkomstsessie, een introductiedag en een opleidingsprogramma word je begeleid door je mentor. Je mentor (een ervaren collega van dezelfde dienst) organiseert de kennisoverdracht, legt de interne regels en procedures uit en stelt je voor aan collega's, partners en andere contactpersonen, zodat je je eigen netwerk kan uitbouwen.

Wil je een stage lopen bij de FOD, stuur dan je kandidatuur (motivatiebrief en cv) naar hr@werk.belgie.be.

Je stageaanvraag wordt geanalyseerd op basis van de behoeften van onze diensten. Als we deze aanvaarden, nemen we contact met je op om alle formaliteiten in orde te brengen.