Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Wie zijn we?

We beschermen het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers  - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en dragen zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.

Projecten in de kijker

Enkele van onze projecten:

Sequoia: via dit project willen we voor elke zelfstandige en elke vennootschap een uniek elektronisch dossier creëren waarin alle informatie over hun sociaal statuut is samengebracht.
Pensioenmotor: samen met de andere pensioeninstellingen bouwen we aan een gemeenschappelijke interface genaamd 

"My Pension": Op termijn zal de burger die in verschillende stelsels heeft gewerkt (privésector, overheid, zelfstandige), beschikken over één geïntegreerde berekening van zijn pensioen.

Agile : het RSVZ heeft een nieuwe, aantrekkelijke en flexibele arbeidscultuur ontwikkeld. Deze cultuur geeft aan de medewerkers de mogelijkheid om een beter evenwicht te vinden tussen privé- en beroepsleven (door o.a. telewerk) en legt de nadruk op responsabilisering en resultaatgericht werken.

T'tris : Dit is het project dat de  synergie vertegenwoordigt wanneer de verschillende taalentiteiten samenwerken. Het doel is het samenhorigheidsgevoel bij het RSVZ bevorderen door richting een gestroomlijnde organisatie te werken. Door de interne werkorganisatie uniform aan te pakken en billijk te verdelen, kan onze instelling in de toekomst vlotter en sneller werken.

Onze waarden

Het RSVZ wil in al zijn activiteiten klantgericht, objectief, mensgericht, innovatief, efficiënt, transparant en stimulerend zijn. Wij vinden een goede samenwerking met onze partners en een duurzaam beleid belangrijk.

Onze troeven

Onze medewerkers appreciëren:

  • onze cultuur, die is gebaseerd op verantwoordelijkheidszin, initiatief en klantgerichtheid. Wij stimuleren onze medewerkers om hun competenties  te ontwikkelen.
  • hun vrijheid in de organisatie van het werk: onze medewerkers kunnen in een dynamic office (in Brussel) werken, ze kunnen ook telewerken en kiezen of ze al dan niet gebruik maken van de prikklok.  
     

Wie zoeken we?

Je profiel kan ons interesseren! Wij zoeken het vaakst:

  • Personen met een universitair diploma (niveau A) om de activiteiten van een dienst te coördineren, erop toe te zien dat de reglementering wordt nageleefd of een specifieke rol op te nemen in het kader van onze projecten
  • Personen met een bachelordiploma (niveau B) om administratieve dossiers autonoom te beheren en de burgers correct te begeleiden en te informeren.

    

Onze organisatie in beeld - video

Aantal medewerkers

780

Contactgegevens

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

Phone number

Meer info over onze jobs

Phone number

Meer info over onze stages

Phone number