Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Façade Galilee

Wie zijn we?

Het RIZIV, of het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Concreet betekent dit dat we zorgen voor:

  • Optimaal gebruik van de middelen van de ziekte- en uitkeringsverzekering
  • Toegankelijke kwaliteitszorg voor iedereen
  • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte, ongeval of ouderschap
  • Advies bij medische ongevallen

Onze waarden

We engageren ons om een werkcultuur te creëren waarin verantwoordelijkheid, flexibiliteit en transparantie centraal staan. 

Onze troeven

Als je bij het RIZIV werkt, heb je een belangrijke impact op de hele samenleving. Daarnaast bieden we onze medewerkers een marktconform loon en verschillende bijkomende voordelen op vlak van opleiding en ontwikkeling, flexibiliteit, infrastructuur, mobiliteit en welzijn.

Wie zoeken we?

De vaakst gezochte profielen bij ons zijn:

  1. Arts (geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, inspecteurs)
  2. Verpleegkundig-controleur
  3. Jurist (geschillen, reglementering)
  4. Sociaal inspecteur en controleur
  5. Beleidsmedewerker geneeskundige verzorging

Andere profielen in bijvoorbeeld administratie, HR, financiën en communicatie zijn ook belangrijk om onze doelstellingen te halen. We werven ook geregeld business analisten, projectcoördinatoren, teamleiders en dossierbeheerders aan.
 

Onze organisatie in beeld - video

Aantal medewerkers

1200

Contactgegevens

Galileelaan 5/01
1210 Brussel
België

Phone number

Meer info over onze jobs