War Heritage Institute

Zicht op het Jubelpark

Wie zijn we?

Het War Heritage Institute (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland. Deze missie houdt het beheer, het verwerven en de restauratie van collectiestukken, documenten en immateriële getuigenissen in voor de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. 

Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites. Het kiest ook voor een multidisciplinaire aanpak door deze sites te kaderen in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context. 

Bij deze missie hoort eveneens het doorgeven van de herinnering aan deze gewapende conflicten via creatieve en stimulerende initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. 

Tot slot voert het WHI op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek naar militaire geschiedenis en erfgoed.
Het WHI omvat verschillende sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken Fort Breendonk, Bastogne Barracks, de Dodengang en de Kemmelberg.
 

Onze waarden

De waarden die binnen het War Heritage Institute worden uitgedragen zijn:

  • het hebben van wederzijds respect en aandacht voor het publiek;
  • het aannemen van een houding van wetenschappelijke ernst en integriteit;
  • het promoten van de diversiteit;
  • het beheren van erfgoed op een duurzame wijze;
  • het zoeken naar uitmuntendheid en continue verbetering.
     

Onze troeven

Het War Heritage Institute (WHI) opereert vanuit het unieke kader van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, gelegen in het Brusselse Jubelpark, en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.