Competenties

Voor het opstarten van een selectieprocedure bepalen we over welke competenties de nieuwe medewerker moet beschikken om die job uit te oefenen.

Competentiemanagement vormt de basis voor de processen zoals rekrutering en selectie.

  • Competenties beschrijven hoe je een job moet uitoefenen, wat jij nodig hebt om je taken goed uit te voeren.
  • Verschillende jobs vereisen dan weer een uiteenlopende reeks van competenties.
  • Bovendien kan je competenties ontwikkelen en zo evolueren in je job of je ontwikkelen naar een andere job.

Bij de organisatie van deze selectieprocedures baseert de federale overheid zich op de evaluatie van gedrags- en technische competenties.

Gedragscompetenties

Alle gedragscompetenties zijn terug te vinden in het competentiewoordenboek van de federale overheid. Dat competentiewoordenboek definieert, op een eenduidige wijze, elk van de gedragscompetenties en hun dimensies en vermeldt de bijhorende gedragsindicatoren.

Technische competenties

Een technische competentie is specifieke theoretische en/of praktische kennis die nodig is om een job goed uit te oefenen. Er zijn twee types : competenties eigen aan een beroep en ondersteunende competenties.

Competenties eigen aan een beroep

  • theorie (sociale wetgeving, ...), reglementering
  • praktijk (kunnen varen met een schip, elektriciteit kunnen leggen,...), methodologie...

Ondersteunende competenties

  • bureauticatoepassingen (Word, Excel, ...)
  • bepaalde software die eigen is aan een job (specifieke IT toepassingen, of een bepaald boekhoudkundig programma, ...)
  • materiaal
  • talen
  • schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken.