Evaluatiemethode gebaseerd op de kwalitatieve schaal met 6 categorieën

Deze methode wordt voor de volgende tests gebruikt:

Hoe evalueren we je competenties?

De jury beoordeelt de technische en/of gedragsgerichte competenties die voor de functie zijn vereist. De antwoorden die je tijdens de test geeft, worden dus beoordeeld in functie van een vooraf uitgetekend competentieprofiel. Je resultaat toont aan in welke mate je de verwachte technische en/of gedragsgerichte competenties hebt voor de functie waarnaar je solliciteert. Tijdens deze testen wordt jouw persoon niet beoordeeld, en ook helemaal niet jouw functioneren in je huidige job.

  • Na elke technische test of computergestuurde case in de vorm van open vragen krijg je enkel je resultaat. Je kan binnen 2 maanden na ontvangst van jouw testresultaten een schriftelijk rapport aanvragen.
  • Na elk interview met of zonder technische test, case of assessmentoefening krijg je niet alleen je resultaat, maar ook een verslag waarin het resultaat wordt gemotiveerd. In dat verslag worden alle elementen die tijdens de proef werden geëvalueerd, uitvoerig toegelicht.

Voor elke gemeten competentie wordt je prestatie gemeten op een kwalitatieve schaal van zes niveaus. Vervolgens brengen we alle evaluaties samen om tot een eindresultaat te komen, uitgedrukt in percentage. Dat eindresultaat is de vertaling van de evaluaties van de jury voor elke competentie (en de aspecten waaruit ze bestaat) in een cijfer.

Zeer zwak 0 % - 6 %
Zwak 7 % - 22 % 
Eerder zwak 23 % - 49 %
Eerder goed 50 % - 76 %
Goed 77 % - 92 %
Zeer goed 93 % - 100 %

Je prestatie wordt getoetst aan de slaagvoorwaarden die specifiek zijn voor elke selectie. Om je resultaten dus correct te kunnen interpreteren, raden we je aan om er de vacature bij te nemen van de functie waarnaar je hebt gesolliciteerd.

Ik heb een ‘eerder goed’ en toch ben ik niet geslaagd?

Dat kan. Voor bepaalde selecties is de slaagdrempel bijvoorbeeld vastgesteld op 60%. Je kunt dus een 'voldoende' hebben behaald, maar uitgedrukt in percentage onder de 60% zitten.

Overige nuttige info