Evaluatiemethode gebaseerd op de berekening van de ruwe scores

Deze methode wordt voor de volgende computergestuurde tests gebruikt:

Het resultaat van de test moet een antwoord geven op volgende vraag: “In welke mate beschikt de kandidaat over de vereiste taalkundige competenties of technische bagage om de betreffende functie in te vullen?”.

Hoe berekenen we je resultaat?

Om je resultaat te bepalen, gebruiken we de scoringsregels die vermeld zijn in de instructies van de test en maken we de optelling van de scores van elke vraag. Het eindresultaat dat we op die manier bekomen, wordt ruwe score genoemd. Het gaat om dezelfde methode die vaak ook in het onderwijs gebruikt wordt om kennis te evalueren.

Interpretatie van het resultaat en voorwaarden om te slagen

De ruwe score wordt rechtstreeks bepaald door het aantal juiste en foute antwoorden van de test en door de scoringsregels.

Je moet dus minstens de helft van de vragen juist beantwoorden om een ruwe score van 50% te behalen.

Als er in de instructies vermeld staat dat er punten afgetrokken worden voor een fout antwoord (=giscorrectie), dan haal je niet automatisch 50% als je de helft van de vragen juist beantwoordt en de rest fout.

  • Een resultaat van 100% betekent dat je alle vragen juist beantwoord hebt.

  • Een resultaat van 0% betekent:

    • ofwel dat je geen enkele vraag juist hebt beantwoord.
    • of dat je te veel punten verloren hebt door te veel foute antwoorden (=giscorrectie).

Een negatieve totaalscore op een test wordt vervangen door 0. Het resultaat van een test wordt meestal omgerekend naar een score op 20 of op 100 met afronding op twee cijfers na de komma.

Meer info over de afrondingsegels voor de resultaten van een pc-test.

Om te weten of je resultaat al dan niet volstaat om door te gaan naar de volgende stap van de selectieprocedure, moet je het selectiereglement (in de vacature) raadplegen. Voor de meeste selecties moet je ten minste 50/100 halen.

Overige nuttige info