Interview

Moet je binnenkort een interview afleggen? Hieronder lees je meer over hoe dit interview verloopt en wat de specifieke kenmerken ervan zijn. Zo kun je je interview onder de beste omstandigheden afleggen.

Hoe verloopt een interview?

Naargelang het functieprofiel kun je vóór het gesprek een technische test of een case krijgen. De antwoorden op deze tests kunnen schriftelijk, mondeling of via een combinatie van beide worden beoordeeld.  In de vacature kun je zien of dit soort test samen met het interview wordt georganiseerd.

Tijdens het interview wordt er eerst gefocust op je cv en je motivatie voor de vacante betrekking. In het tweede deel van het interview worden de gedragsgerichte competenties beoordeeld aan de hand van de STAR-methode.

De STAR-methode is een semi-gestructureerde gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.  Voor elke competentie vragen we je om een (professionele) situatie te beschrijven die je zelf hebt meegemaakt.  Daarna vragen we je om je taken of rol in die situatie toe te lichten en ook de acties die je toen hebt ondernomen. Tot slot vragen we je om het bekomen eindresultaat te beschrijven. 

Het doel van de STAR-methode is objectieve gegevens te verzamelen over waarneembaar gedrag dat je al hebt vertoond.  Er is namelijk wetenschappelijk bewijs dat gedrag in het recente verleden een goede voorspeller is van toekomstig gedrag.

De jury (selectiecommissie) bestaat meestal uit 3 personen: 

  • een voorzitter (van de FOD BOSA of van de rekruterende organisatie),
  • twee assessoren (dit kunnen personen uit de rekruterende organisatie zijn en/of technische experts)

Tips

  • Beschrijf elke situatie, de context ervan en de betrokkenen zo concreet mogelijk. 
  • Zorg dat je voldoende details geeft, zodat de juryleden de situatie duidelijk begrijpen. 
  • Haal feiten aan door een situatie die je hebt meegemaakt te beschrijven en probeer niet te vervallen in algemene uitspraken. 
  • Als je geen professionele ervaring hebt, dan kun je een situatie die je tijdens je studies of tijdens een stage hebt meegemaakt, beschrijven, of je ervaringen als vrijwilliger.
  • Concentreer je op de specifieke acties die je hebt ondernomen en op je eigen bijdrage aan elke situatie. 
  • Spreek in de 'ik'-vorm, zodat de jury de rol van de betrokkenen in de beschreven situatie kan begrijpen.

Op deze pagina vind je nog meer tips om je voor te bereiden op onze tests

Online interview

We organiseren ook selectie-interviews die online verlopen. Voor een online interview maken we gebruik van dezelfde methode als voor een fysiek interview. Wel zijn er een aantal verschilpunten op het vlak van de organisatie van deze gesprekken.

Als je een online interview moet afleggen, staat deze informatie in de vacature vermeld.

Lees aandachtig alle informatie over het online interview zodat je je goed kan voorbereiden. 

Overige nuttige info

Duur

De vermoedelijke duur van het interview staat vermeld in je vacature. Er kan een technische test of een case aan dit interview voorafgaan. Er staat ook vermeld of deze al dan niet voorbereid moeten worden.