Online interview

Moet je binnenkort aan een online selectie-interview deelnemen?  Op deze pagina vind je informatie over de procedure voor je toekomstige sessie, evenals een reeks praktische tips om je te helpen je op de juiste manier voor te bereiden.

Vóór het interview

Vooraf ontvang je per e-mail een uitnodiging in de vorm van een "afspraak". Weiger deze uitnodiging niet, want dan riskeer je de inloglink kwijt te spelen. Als je 24 uur voor het interview nog geen uitnodiging hebt ontvangen, controleer dan even of de uitnodiging niet in je map met ongewenste e-mail (spam) is terechtgekomen. Neem, als dat nodig blijkt, zeker contact op met de contactpersoon die in de vacature vermeld staat. 

Er kunnen twee verschillende applicaties gebruikt worden voor de interviews: MS Teams, Skype voor Bedrijven. Deze kunnen gratis worden geïnstalleerd. Je kan er rechtstreeks vanuit je webbrowser (wij raden Google Chrome aan) toegang toe krijgen via de link vermeld in de uitnodiging. Je hoeft geen account te hebben voor deze applicaties.  Heb je wel al een account, dan kan je die gebruiken om in te loggen.

Deze uitrusting heb je zeker nodig voor je online interview: 

 • pc of laptop met webcam
 • microfoon
 • audiofunctie of hoofdtelefoon
 • goede internetverbinding
 • een eigen kamer (de aanwezigheid van een derde in deze kamer is ten strengste verboden) 
 • je identiteitskaart

Dit materiaal moet kwalitatief genoeg zijn om het interview vlot te laten verlopen. Als er extra materiaal nodig is, dan wordt je dat van tevoren meegedeeld.  Gebruik nooit materiaal waarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is gegeven (bijvoorbeeld kladpapier).

Als je niet al het benodigd materiaal hebt, neem dan zo snel mogelijk (en uiterlijk 2 werkdagen vóór het interview) contact op met de contactpersoon die in de vacature vermeld staat.  Wij zullen je dan een zaal ter beschikking stellen en het nodige materiaal om je interview online af te leggen.  Het interview zal steeds virtueel plaatsvinden om een gelijke behandeling van de kandidaten te waarborgen.

Controleer tot slot je verbinding voor het interview. Je zal een uitnodiging krijgen voor een online afspraak voor een test die live doorgaat.

Het interview beginnen

Klik op de geplande dag en tijdstip op de link die in de e-mailuitnodiging staat (als je niet op de uitnodiging bent ingegaan) of op de link in de afspraak in de agenda die gekoppeld is aan je mailbox (als je de uitnodiging hebt aanvaard).  Zet je camera en microfoon aan en je zal verwelkomd worden door een medewerker.  Voordat de sessie van start gaat, zullen we je identiteit controleren.  Hou je identiteitskaart dus bij de hand.

Verloop van het interview

Deze instructies moet je voor de volledige duur van het interview volgen. 

 • Laat de camera en microfoon aan (vanaf het moment dat de toezichter je begroet tot het einde van de sessie).
 • Ga in een rustige en geschikte ruimte zitten.  De aanwezigheid van een derde in deze ruimte is ten strengste verboden.
 • Het is verboden om, op welke wijze dan ook, te communiceren met andere kandidaten of met personen die buiten deze selectieprocedure.
 • Het is verboden om technieken te gebruiken om de omgeving waarin je je bevindt onscherp te maken, te verduisteren of te wijzigen.
 • De documenten, informatie, materialen en tools die je voor deze proef worden verstrekt, zijn de enige waar je recht op hebt. Je mag niets anders gebruiken (bv. persoonlijk materiaal of andere informatiebronnen) tenzij anders vermeld in de specifieke instructies voor je proef.
 • Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke documenten die in je bezit zijn te kopiëren of door te geven.
 • Het is verboden om de sessie op eender welke wijze op te nemen.

Het online interview verloopt net zoals een mondeling interview. Tijdens het interview wordt er eerst gefocust op je CV en je motivatie voor de functie. In het tweede deel van het interview worden de vereiste gedragsgerichte competenties beoordeeld aan de hand van de STAR-methode.

Naargelang het functieprofiel worden sommige online interviews voorafgegaan door een technische test of een case

Technische problemen

Als je een probleem ondervindt, neem dan contact op met de contactpersoon die in de vacature vermeld staat. 

Als je verbinding verbroken wordt, zal de toezichter of de voorzitter van het selectie-interview je onmiddellijk opbellen.

Vermeld dus zeker je telefoonnummer in je online cv. We vragen je dan ook om telefonisch bereikbaar te zijn.

Gedurende maximaal 10 minuten zullen we een nieuwe verbinding tot stand proberen te brengen. Als de problemen aanhouden, wordt het selectie-interview stopgezet, maar we zullen je dan later contacteren om een nieuwe afspraak te maken.

Als je een probleem hebt tijdens de voorafgaandelijke schriftelijke test, kun je dat op eender welk moment aan de toezichter melden.

Reglementering

Gelet op de GDPR-wetgeving is het niet toegelaten om geluid- of beeldopnames te maken van de gesprekken. Daarnaast mag je enkel gebruik maken van de apparatuur of de hulpmiddelen die uitdrukkelijk zijn toegestaan voor de test. Je kan het huishoudelijk reglement van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA van 4/08/2020 over selecties en taalexamens raadplegen.

Overige nuttige info