Technische test of case

De technische test of de case kan een computergestuurde test zijn of kan samen met het interview worden georganiseerd. Dit soort test wordt specifiek ontwikkeld voor de functie waarvoor je solliciteert. Dit is dus een unieke test.

Hoe werkt de test?

Met de technische test of case meten we technische en/of gedragsgerichte competenties.  Hoe dan ook worden met deze test competenties gemeten die je nodig hebt om de functie waarvoor je solliciteert uit te oefenen.    

De vorm van de test varieert naargelang het soort taak en de vaardigheden die worden gemeten. In bepaalde gevallen zal de test uit een meerkeuzevragenlijst bestaan of uit kennisvragen.  In andere gevallen bestaat de test uit één of meer open vragen of moet je een praktijkproef doen (bv. een tekst schrijven, een presentatie houden, een technische tekening maken, een rollenspel doen, informatie analyseren, een boekhoudkundige oefening maken, een situationele case oplossen, een tekst vertalen, ...).   

Tips

  • Technische tests en cases zijn erg divers van aard, maar het uitgangspunt blijft hetzelfde: beschik je in voldoende mate over de vereiste competenties om een aantal functiespecifieke taken uit te voeren?  Ga daarbij steeds uit van je eigen kennis en ervaring.
  • Lees eerst aandachtig de functiebeschrijving en het gevraagde profiel, zodat je weet welke gedragsgerichte en/of technische competenties noodzakelijk zijn. 
  • Fris eventueel vooraf je kennis op binnen de vereiste domeinen.

Overige nuttige info

Duur

De duur van de schriftelijke voorbereiding staat vermeld in de vacature. Die duur is afhankelijk van de gezochte profielen.