Test verbaal redeneervermogen

De test verbaal redeneervermogen is een computergestuurde test.  Met deze test gaan we na of je snel en correct verbale informatie kan begrijpen en analyseren.  Er wordt ook geëvalueerd of je relevante verbanden kan leggen tussen verbale informatie, zoals woorden en teksten.

Hoe werkt de test?

In een test verbaal redeneervermogen krijg je een aantal teksten te lezen. Op basis van de informatie in deze teksten moet je een aantal vragen beantwoorden of moet je aanduiden welke bewering juist of fout is, of niet valt af te leiden op basis van de informatie in de tekst.

Tips

In deze test speelt je snelheid een belangrijke rol. De test telt wellicht meer vragen dan je zal kunnen beantwoorden. Je moet een goed evenwicht zien te vinden tussen snelheid en kwaliteit.

Overige nuttige info

Duur

  • Instructies

    15 minuten

  • DUUR VAN DE TEST ZELF

    Maximaal 25 minuten

Demo

Deze demo is bedoeld om je vertrouwd te maken met hoe de vragen worden gesteld in een test verbaal redeneervermogen.

De links naar de demo’s worden in een nieuw venster geopend.