Testresultaten raadplegen en begrijpen

Ben je tests aan het afleggen of heb je tests afgelegd en wil je graag meer te weten komen over de resultaten? Hier vind je nuttige info om je resultaten en de motivering ervan beter te kunnen begrijpen.

Waar kun je je resultaten raadplegen?

In je online account vind je alle concrete informatie over je resultaten. Het is enkel daar dat je resultaten op betrouwbare wijze bijeengebracht zijn.  Controleer dus regelmatig je online account om alle informatie over je selecties te vinden.

Afhankelijk van je resultaten, krijg je bericht of u je door mag gaan naar de volgende stap van de procedure.

Als je alle stappen van de selectieprocedure hebt doorlopen, raadpleeg dan de informatie over de resultaten van de procedure.

Hoe kan ik een motivering van mijn resultaten bekomen?

Voor een computergestuurde test

Vanaf het moment dat je de resultaten van de test hebt ontvangen, heb je 2 maanden de tijd om een schriftelijk verslag hiervan te vragen. Je dient je aanvraag in bij de selectieverantwoordelijke die vermeld staat in de vacature waarvoor je gesolliciteerd hebt.

Voor een mondelinge test

Van zodra de resultaten zijn meegedeeld, is er automatisch een motiveringsverslag beschikbaar in je online account. Ga naar je online account om de motivering van je resultaten te bekijken.

Welke evaluatiemethode gebruiken we?

De evaluatiemethode is specifiek voor het type test dat je hebt afgelegd. De soorten tests die gebruikt worden, evenals de competenties, de vaardigheden en de capaciteiten die geëvalueerd worden in het kader van een selectieprocedure worden vooraf vastgelegd. Je ziet ze vermeld staan in de vacature. Raadpleeg onze evaluatiemethodes om beter te begrijpen hoe de scores berekend worden.

Evaluatiemethode

 • Gebaseerd op de berekening van de genormeerde scores

  Deze methode wordt voor de volgende computergestuurde tests gebruikt:

  • Postbaktest
  • Situationele beoordelingstest
  • Test dossierbehandeling
  • Vaardigheidstests (administratieve vaardigheden, planningsvaardigheid en technische vaardigheden)
  • Redeneertests (abstract, numeriek, verbaal, ruimtelijk)
 • Gebaseerd op de berekening van de ruwe scores

  Deze methode wordt voor de volgende computergestuurde tests gebruikt :

  • Technische test of computergestuurde case in de vorm van een meerkeuzevragenlijst (MKV)
 • Gebaseerd op de kwalitatieve schaal met 6 categorieën

  Deze methode wordt voor de volgende tests gebruikt:

  • Interview
  • Technische test of case in de vorm van een schriftelijke/mondelinge test in combinatie met het interview 
  • Technische test of computergestuurde case in de vorm van open vragen
  • Assessmentoefening
    

Wat is het verschil tussen een ruwe score en een genormeerde score?

Ruwe score genormeerde score
De ruwe score wordt louter bepaald door het aantal juiste en verkeerde antwoorden weergegeven het correctierooster. Bij de evaluatie wordt geen rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de test. De genormeerde score wordt bepaald door het aantal juiste en verkeerde antwoorden, op basis van de correctieregels, én ook door de moeilijkheidsgraad van de test door gebruik te maken van de norm.
Je moet minstens de helft van de vragen beantwoorden om een ruwe score van 50% te behalen. Let op: het is niet omdat je de helft van de vragen correct beantwoordt, dat je automatisch 50% behaalt. Het kan namelijk zijn dat je ook foute antwoorden hebt gegeven en dat daardoor punten werden afgetrokken. Het vereiste niveau wordt aangepast aan de moeilijkheidsgraad van de test. In sommige gevallen houdt dat in dat een kandidaat die minder dan de helft van de testvragen beantwoordt toch een genormeerde score kan halen die hoger ligt dan of gelijk is aan 50%.
Het omgekeerde is ook waar: in sommige gevallen heeft een kandidaat meer dan de helft van de vragen juist beantwoord (zelfs bij een test zonder strafpunten), maar toch kan hij een genormeerde score krijgen die onder de 50% ligt.
 
Een resultaat van 100% betekent dat je alle vragen juist beantwoord hebt. Er wordt een 100%-resultaat toegekend aan personen die bewezen hebben dat hun competentieniveau ruimschoots boven de vastgelegde drempelwaarde ligt. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de test is het dus mogelijk dat een kandidaat een 100%-score behaalt, ook al heeft hij niet alle vragen beantwoord, of ook al heeft hij enkele fouten gemaakt.
Een 0%-resultaat betekent ofwel dat je geen enkele vraag juist hebt beantwoord of dat je te veel punten hebt verloren door foute antwoorden (= strafpunten). Een negatieve totaalscore voor een volledige test wordt vervangen door 0. Er wordt een 0%-resultaat toegekend aan kandidaten die bewezen hebben dat hun competentieniveau ruimschoots onder de vastgelegde drempel ligt. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de test is het dus mogelijk dat een kandidaat een 0%-score behaalt, ook al heeft hij meerdere juiste antwoorden gegeven.