Bevordering naar niveau B of C

Ben je benoemd op niveau C of D binnen de federale overheid en wil je doorgroeien? Dan kan je deelnemen aan de bevordering naar niveau B of C.

Deelnemingsvoorwaarden

Om aan de bevorderingsprocedure deel te nemen moet je benoemd zijn bij de federale overheid.

 • Om te bevorderen naar niveau C, moet je benoemd (statutair) zijn binnen de federale overheid in niveau D.
 • Om te bevorderen naar niveau B, moet je benoemd (statutair) zijn binnen de federale overheid in niveau C.

Je kan niet deelnemen als je nog stage loopt of als je contractueel bent.  

Militairen, personeelsleden van de NMBS en de Federale Politie en statutaire ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie kunnen niet aan de bevorderingsprocedure deelnemen.  Het toepassingsgebied ligt vast bij wet (KB van 22 juli 1993).

Je moet je ook in een administratieve stand bevinden waarin je je aanspraken op bevordering kan doen gelden.  Wanneer je tijdens de procedure niet langer aan deze voorwaarde voldoet, verlies je het voordeel dat je geslaagd was voor de test. 

Procedure

De bevorderingsprocedure naar het niveau B of C omvatten twee testgedeeltes:

 1. Een algemeen gedeelte die generieke competenties meet (georganiseerd door Werkenvoor.be),
 2. Een specifiek gedeelte die functiespecifieke competenties meet (georganiseerd door je werkgever).

Het algemeen gedeelte vindt op regelmatige basis plaats.  Wil je op de hoogte blijven van de aanbiedingen en procedures die op Werkenvoor.be worden gepubliceerd, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Testen algemeen gedeelte

Je krijgt 2 uur en 30 minuten om 2 computergestuurde tests af te leggen. Klik op de namen van de tests voor meer informatie en om een demo te bekijken.  De gemeten competenties verschillen naargelang van het beoogde niveau van de bevordering.  

Binnen de week nadat je de tests hebt afgelegd, zijn je resultaten beschikbaar in je online account. Lees meer informatie om je resultaten en de motivering ervan beter te begrijpen.

Als je niet geslaagd bent, mag je gedurende 6 maanden niet meer aan deze testen deelnemen.  Je kan je echter wel inschrijven voor de volgende procedures van de algemene gedeelte.  Je krijgt dan enkel toegang tot de testsessies die georganiseerd worden na de einddatum van je uitsluitingsperiode. 

Wie is vrijgesteld voor de testen van het algemeen gedeelte en hoeft er zich niet voor in te schrijven?

Het is mogelijk dat je vrijgesteld bent voor de testen van het algemene gedeelte in de bevorderingsprocedure naar niveau B en dat je je er NIET moet voor inschrijven. Je kan dan direct deelnemen aan de testen van het specifiek gedeelte.

voor de bevordering naar niveau C voor de bevordering naar niveau B
Je bent vrijgesteld en moet je je niet inschrijven:
 • als je een diploma van het hoger secundair of hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) hebt behaald
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau C of B die georganiseerd werd voor 2012
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau C, B of A die georganiseerd werd na 2014.
Je bent vrijgesteld en moet je je niet inschrijven:
 • als je een diploma hebt op niveau B of op niveau A (bachelor of master)
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau B of A die georganiseerd werd voor 2012
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau B of A die georganiseerd werd na 2014.

In deze gevallen bezorg je de volgende documenten aan je personeelsdienst:

 • je diploma
 • een bewijs van slagen van het algemeen gedeelte 
  • voor de procedures voor 2012 ontving je ooit een brief van Selor. Ben je deze kwijt, dan kan je contact opnemen met BevorderingNivC@bosa.fgov.be  (voor bevordering naar niveau C) of BevorderingNivB@bosa.fgov.be (voor bevordering naar niveau B)
  • voor de procedures na 2014 heb je een digitaal certificaat ontvangen in je online account.
 • We raden je toch aan om je cv in je online account in orde te maken wat betreft het opladen van je benoemingsbesluit en ervaring.

Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO via: Selecties.RO@just.Fgov.Be

Wie is vrijgesteld voor de testen van het algemeen gedeelte maar moet zich hiervoor wel inschrijven?

Het kan zijn dat je vrijgesteld bent voor het algemeen gedeelte, maar dat je je toch moet inschrijven. Dit komt omdat je deze tests reeds hebt afgelegd, maar je moet je wel voor dit gedeelte inschrijven om het digitale certificaat van deze vrijstelling in je online account te ontvangen. In het kader van de bevordering geldt de vrijstelling levenslang. Net na je inschrijving zal je het certificaat in je online account ontvangen.  Je zal dit certificaat nodig hebben bij je inschrijving voor de tests van de specifieke gedeelte.

voor de bevordering naar niveau C voor de bevordering naar niveau B
Je bent vrijgesteld:
 • als je al eens slaagde voor generieke screening van een selectieprocedure voor een job van het niveau C, B of A;
 • als je reeds geslaagd bent voor de generieke screening (algemene gedeelte) in het kader van een bevordering naar het niveau C of B (georganiseerd na 2012).

Je bent vrijgesteld:

 • als je al eens slaagde voor generieke screening van een selectieprocedure voor een job van het niveau B of A;
 • als je reeds geslaagd bent voor de generieke screening (algemene gedeelte) in het kader van een bevordering naar het niveau A (georganiseerd tussen 2012 en 2014).

Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO via: Selecties.RO@just.Fgov.Be

Testen specifiek gedeelte

De tests van het specifiek gedeelte zijn functiespecifieke tests.

Bezorg je certificaat aan je personeelsdienst

Als je geslaagd bent voor de tests van het algemeen gedeelte of je had een vrijstelling ervoor, dan krijg je een digitaal certificaat in je online account.  Dit certificaat bewijst je levenslange vrijstelling voor deze tests in het kader van de bevordering.  Je moet dit certificaat aan je personeelsdienst bezorgen.  Als je je niet voor het algemeen gedeelte hoeft in te schrijven, breng je personeelsdienst daar dan van op de hoogte.

Schrijf je in voor de tests van het specifiek gedeelte

Je personeelsdienst bezorgt je de links naar de aanbiedingen van het specifiek gedeelte.  Wie deze link niet heeft, krijgt deze aanbiedingen niet te zien op Werkenvoor.be.  De tests worden aangepast aan de in te vullen functie. Wij meten of je over de specifieke competenties beschikt om een bepaalde betrekking naar behoren uit te oefenen. In de functiebeschrijving staat om welke testen het gaat, welke competenties er gemeten worden en wanneer de tests ongeveer plaatsvinden. Meer info over onze tests vind je op onze infopagina's

Niet geslaagd?

Als je niet geslaagd bent voor de tests van het specifiek gedeelte, kun je je opnieuw inschrijven voor de functiespecifieke screening na 6 maanden. 

Geslaagd

We stellen een laureatenlijst op. Deze lijst is levenslang geldig. De rangschikking in deze lijst wordt gerespecteerd.
We bezorgen de lijst aan de rekruterende dienst. Het zijn de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de effectieve aanwervingen.

Voor de bevordering naar niveau C
Binnen je eigen organisatie

Je kan bevorderd worden naar een job op niveau C binnen je eigen organisatie.  Dat betekent dat je een job op niveau C aangeboden kan krijgen binnen je eigen organisatie. 

Binnen een andere organisatie

Je kan bevorderd worden naar een job op niveau C binnen een andere organisatie. De laureatenlijsten worden na 3 maand namelijk opengesteld voor andere overheidsdiensten. Je kan met andere woorden ook een job op niveau C aangeboden krijgen binnen een andere dienst. Hiervoor wordt een bijkomende screening georganiseerd, meestal een interview.

Interne markt

Om je jobkansen te verhogen, kan je ook solliciteren voor statutaire jobs op niveau C binnen de federale overheid via de interne mobiliteit.

Voor de bevordering naar niveau B
Binnen je eigen organisatie

Je kan bevorderd worden naar een job op niveau B binnen je eigen organisatie.  Dat betekent dat je een job op niveau B aangeboden kan krijgen binnen je eigen organisatie. 

Binnen een andere organisatie

Je kan bevorderd worden naar een job op niveau B binnen een andere organisatie. De laureatenlijsten worden na 3 maand namelijk opengesteld voor andere overheidsdiensten. Je kan met andere woorden ook een job op niveau B aangeboden krijgen binnen een andere dienst. Hiervoor wordt een bijkomende screening georganiseerd, meestal een interview.

Interne markt

Om je jobkansen te verhogen, kan je ook solliciteren voor statutaire jobs op niveau B binnen de federale overheid via de interne mobiliteit.

Overige nuttige info