Topmanager worden

Geïnteresseerd in een managementfunctie? Kiezen voor de federale overheid is kiezen voor specifieke verantwoordelijkheden, waarbij engagement en inzicht in de politieke context essentieel zijn. Ontdek hieronder de selectieprocedure.

Ben je op zoek naar een job met verantwoordelijkheden die een bijdrage levert aan de maatschappij? Word dan federaal topmanager. Aarzel niet en ontdek onze vacatures.

  Deelnemingsvoorwaarden

  Om te kunnen deelnemen, moet je:

  • Over een masterdiploma beschikken of een job op masterniveau (A) binnen de federale overheid als statutair ambtenaar uitoefenen.
  • Managementervaring en/of specifieke professionele ervaring hebben die verband houdt met het domein van de functie.

  Lees aandachtig de deelnemingsvoorwaarden die worden vermeld in de vacature die je interesseert.

  Procedure

  In de vacature staat alle informatie om een geldige kandidatuur in te dienen voor een topmanagementfunctie. Je vindt hieronder een kort overzicht van de verschillende stappen. Raadpleeg altijd de vacature waarvoor je wil solliciteren.

  Maak je online account aan, laad de nodige documenten op en solliciteer

  Als je geïnteresseerd bent in topmanagementfunctie, gelieve eerst:

  • Een online account aan te maken;
  • Je persoonsgegevens aan te vullen (tabblad cv > Persoonlijke gegevens);
  • Laad de documenten op die worden gevraagd in de deelnemingsvoorwaarden. Je vindt de op te laden documenten en de te volgen procedure terug in de vacature (rubriek ‘Procedure’).

  Meer tips en informatie over hoe je online account aanmaken en hoe inschrijven voor een selectieprocedure.

  Zodra je jouw gegevens hebt ingevuld en jouw documenten hebt geüpload, kan je op "Solliciteren" klikken.

  Het systeem kijkt de informatie in je account na. Als het systeem een onregelmatigheid detecteert, zie je een melding aan welke deelnemingsvoorwaarde niet voldaan is (klik op 'meer informatie'). Als je dit niet oplost, zal je niet kunnen verdergaan naar de volgende stap van je inschrijving.

  Vul de specifieke rubrieken in

  Als je aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, ben je voorlopig ingeschreven en wordt je gevraagd specifieke rubrieken in de screeningprocedures van je online account in te vullen.

  De specifieke rubrieken zijn NIET wat je hebt ingevuld onder "Werkervaring" in je cv van je online account!

  Het gaat om specifieke rubrieken, eigen aan de functie waarvoor je solliciteert. In de specifieke rubrieken moet je de management- en/of nuttige professionele ervaring die vereist is voor de functie duidelijk toelichten. Je vindt alle informatie met betrekking tot de specifieke rubrieken terug in de vacature.

  Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie opgenomen in deze specifieke rubrieken op de uiterste inschrijvingsdatum om te evalueren of je over de vereiste ervaring beschikt.

  Vergeet niet om je kandidatuur te valideren om definitief ingeschreven te zijn!

  Selectieprocedure

  We gaan eerst na of de kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden.

  Via je online account word je op de hoogte gebracht van het resultaat van de analyse van je kandidatuur.

  Geïnformatiseerde testen

  Als je kandidatuur aanvaard wordt, word je uitgenodigd voor de volgende stap van de selectieprocedure: geïnformatiseerde testen die al dan niet eliminerend kunnen zijn, en die ter plaatse (WTC III) en/of op afstand kunnen worden georganiseerd.

  Je vindt altijd alle informatie met betrekking tot de geïnformatiseerde testen terug in de vacature.

  Vergeet je niet in te schrijven voor een van de voorgestelde data. Anders word je beschouwd als afwezig en kan je de procedure niet verderzetten.

  Mondelinge proef

  Na de geïnformatiseerde testen wordt een mondelinge proef georganiseerd. Een selectiecommissie (8 à 10 personen) samengesteld uit experten ontmoet de kandidaten. De data worden vastgelegd op basis van de beschikbaarheid van de selectiecommissie. Het is dus niet mogelijk om data voor te stellen in functie van de planning van de kandidaten.

  De mondelinge proef bestaat uit twee delen: een praktijkgeval en een interview.

  De mondelinge proef laat toe om je managementvaardigheden en de technische competenties, vereist voor de functie, te evalueren.

  Een grondige voorbereiding op dit interview, waarbij je inlichtingen inwint over de organisatie waarvoor je solliciteert en over de specifieke kenmerken van het openbaar ambt, is heel belangrijk.

  Laat ons zo snel mogelijk weten als je niet meer deelneemt aan de mondelinge proef! Door je afwezigheid door te geven, kunnen we de agenda van de jury en de andere kandidaten optimaliseren.

  Na de mondelinge proef

  Na de mondelinge proef en na vergelijking van de titels en verdiensten, worden de kandidaten gerangschikt door de selectiecommissie. Deze indeling wordt gemotiveerd.

  Alleen kandidaten die als zeer geschikt of geschikt werden beoordeeld, gaan naar de volgende stap van de procedure.

  Je bent geslaagd voor de mondelinge proef?

  Het DG R&D van de FOD BOSA maakt de laureatenlijst over aan de overheidsinstantie die als toekomstige werkgever bevoegd is voor de benoeming. Ze organiseert zelf nog een aanvullend onderhoud met de personen die door de selectiecommissie als zeer geschikt of geschikt werden beoordeeld.

  Dit aanvullend onderhoud kan mogelijk worden voorafgegaan door een bijkomend assessment center, georganiseerd door een extern bedrijf. Dit assessment is niet eliminerend. Het resultaat van die assessment center wordt doorgegeven aan de bevoegde instantie, voorafgaand aan het aanvullend onderhoud.

  Het aanvullend onderhoud heeft als doel de specifieke competenties, interpersoonlijke vaardigheden en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten te toetsen aan de jobomschrijving. Op basis van dit onderhoud kiest de bevoegde instantie welke persoon ze uiteindelijk wil benoemen.

  Benoeming

  Na je benoeming oefen je een mandaat van maximaal 6 jaar uit. Tijdens die periode word je jaarlijks geëvalueerd op basis van het managementplan dat je voorlegt aan het begin van je mandaat.

  Na die 6 jaar en bij een positieve evaluatie kan je in aanmerking komen voor een nieuw mandaat voor dezelfde functie.

  Leg je taaltest nu al af

  Uiterlijk zes maanden na je aanstelling moet je - in bepaalde gevallen - slagen voor taalexamens afgenomen door Werkenvoor.be, anders wordt je mandaat voortijdig beëindigd. Schrijf je in zodra je wil solliciteren voor een topmanagementfunctie.

  De taaltesten waarvoor je moet slagen, staan vermeld in de vacature.