Artikel 11

Doelpubliek Verantwoordelijken voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak en verantwoordelijken voor het beheer van een dienst voor federale ambtenaren
vereist voor benoeming in de lokale Brusselse overheidsdiensten;
bij contact met het publiek is er naast artikel 11 ook een taalcertificaat artikel 10 vereist (ter vervanging van artikel 9§1)
Kennisniveau Administratief - voldoende kennis
Beschikbare talen Frans en Nederlands
Federale premie € 60
€ 110 in combinatie met certificaat artikel 9§1 voldoende kennis

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 11 moet je twee verschillende modules afleggen:

 • Lezen
 • Schrijven

We nodigen je twee keer uit om in totaal de twee modules af te leggen.

Stap 1: pc-test

Lezen

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat lange en complexe feitelijke en literaire teksten, gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies te begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op je eigen domein. Deze test vereist een hoge graad passieve woordenschatkennis (niveau C1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soorten vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment verteld?”), gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”) of aan te vullen tekst (“Welk woord past in deze context?”).

Stap 2: Schriftelijke proef

De schrijfvaardigheidsmodule is de tweede stap van deze procedure. Je zal in de testtaal teksten opstellen over onderwerpen die betrekking hebben op het beroepsleven.

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat een duidelijke, gedetailleerde tekst te schrijven over een breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op je beroepsleven (niveau B2 van het ERK).

Welk soort opdrachten moet ik uitvoeren?

Diverse opdrachten zijn mogelijk: een opstel of verslag, een louter informatieve tekst, een argumenterende tekst met jouw standpunt voor of tegen een onderwerp of beslissing, brieven, e-mails, teksten over persoonlijke meningen of ervaringen, enzovoort.

Om voor deze procedure te slagen, moet je minstens 60 % behalen voor elke module.

Vrijstellingen voor deze procedure

Het bezit van minstens één van de volgende certificaten stelt je vrij van deze procedure:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 1/A
 • Artikel 7 niveau 2+/B

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 14, eerste lid, als je voor alle modules minstens 60 % behaalde
 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

 • Stap 1: 120 minuten

  Lezen

 • Stap 3: 180 minuten

  Schrijven

Demos taaltesten

Hier vind je een hulpmiddel om je vertrouwd te maken met onze taaltesten.

Als je op de links klikt, gaat er een nieuw venster open.

Webplatform