Artikel 14, eerste lid

Doelpubliek Federale leidinggevende personeelsleden in het buitenland van de FOD Buitenlandse Zaken
Kennisniveau Administratief - voldoende kennis
Beschikbare talen Frans en Nederlands
Federale premie € 90

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 14, eerste lid moet je vier verschillende modules afleggen:

 • Luisteren
 • Lezen
 • Spreken
 • Schrijven

We nodigen je drie keer uit om in totaal de vier modules af te leggen.

Stap 1: pc-testen

Luisteren

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat een lang betoog te begrijpen, ook al is dit niet duidelijk gestructureerd en zijn de verbanden slechts impliciet aanwezig (niveau C1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soorten vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment gezegd?”) of gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”).

Lezen

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat lange en complexe feitelijke en literaire teksten, gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies te begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op je eigen domein. Deze test vereist een hoge graad passieve woordenschatkennis (niveau C1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soorten vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment verteld?”), gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”) of aan te vullen tekst (“Welk woord past in deze context?”).

Stap 2: Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek in twee delen waarbij onze jury je spreekvaardigheid beoordeelt.

Presentatie

Wat wordt er van mij verwacht?

Je kan je duidelijk en gedetailleerd uitdrukken over een breed scala aan onderwerpen die verband houden met je beroepssfeer, je kan een standpunt ontwikkelen over actuele beroepsgerelateerde onderwerpen en de voor- en nadelen van diverse situaties uitleggen (niveau B2 van het ERK).

Je krijgt 20 minuten voorbereidingstijd om een presentatie voor te bereiden die je in het eerste deel van het gesprek voor de jury brengt. 

Gesprek

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat deel te nemen aan een vloeiend en spontaan gesprek waarbij normale interactie met moedertaalsprekers mogelijk is, je kan standpunten uitleggen en verdedigen (niveau B2 van het ERK).

Deze uitwisseling vormt het tweede deel van het gesprek. Je krijgt geen voorbereidingstijd omdat het om spontane interactie gaat. 

Stap 3: Schriftelijke proef

De schrijfvaardigheidsmodule is de laatste stap van deze procedure. Je stelt in de testtaal teksten op over onderwerpen die betrekking hebben op het beroepsleven.

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat een duidelijke, gedetailleerde tekst te schrijven over een breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op je beroepsleven (niveau B2 van het ERK).

Welk soort opdrachten moet ik uitvoeren?

Diverse opdrachten zijn mogelijk: een opstel of verslag, een louter informatieve tekst, een argumenterende tekst met jouw standpunt voor of tegen een onderwerp of beslissing, brieven, e-mails, teksten over persoonlijke meningen of ervaringen, enzovoort.

Om voor deze procedure te slagen, moet je minstens 50 % behalen voor elke module.

Vrijstellingen voor deze procedure

Het bezit van minstens één van de volgende certificaten stelt je vrij van deze procedure:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 1/A
 • Artikel 7 niveau 2+/B

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

 • Stap 1: 120 minuten

  Lezen: 60 minuten
  Luisteren: 60 minuten

 • Stap 2: 35 minuten

  Voorbereiding: 20 minuten
  Presentatie: 5 minuten
  Gesprek: 10 minuten

 • Stap 3: 180 minuten

  Schrijven

Demos taaltesten

Hier vind je een hulpmiddel om je vertrouwd te maken met onze taaltesten.

Als je op de links klikt, gaat er een nieuw venster open.

Webplatform