Artikel 14, tweede lid

Doelpubliek Federale personeelsleden in het buitenland van de FOD Buitenlandse Zaken die geen leidinggevende zijn
Kennisniveau Administratief - elementaire kennis
Beschikbare talen Frans en Nederlands
Federale premie € 50

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 14, tweede lid moet je drie verschillende modules afleggen:

 • Luisteren
 • Lezen
 • Spreken

We nodigen je twee keer uit om in totaal de drie modules af te leggen.

Stap 1: pc-testen

Luisteren

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat de hoofdgedachten te begrijpen van eerder korte teksten in duidelijk en langzaam uitgesproken standaardtaal over vertrouwde zaken (school, werk, vrije tijd, beroepsleven … ) (niveau B1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Verschillende soort vragen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment gezegd?”) of gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”).

Lezen

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat teksten in alledaagse of professionele taal, beschrijvingen van gebeurtenissen, net als gevoelens en wensen in persoonlijke boodschappen te begrijpen (niveau B1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Verschillende soort vragen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment verteld?”), gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”) of aan te vullen tekst (“Welk woord past in deze context?”).

Stap 2: Mondelinge proef

Gesprek

Wat wordt er van mij verwacht?

Je kan je verstaanbaar maken tijdens een reis in een gebied waar de taal van de test wordt gesproken. Je kan zonder voorbereiding deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn of van persoonlijk belang of die betrekking hebben op het dagelijkse leven (familie, hobby’s, werk, reizen, actualiteit) (niveau B1 van het ERK).

In een gesprek wissel je met de jury uit over dit soort onderwerpen. Je krijgt geen voorbereidingstijd omdat het om spontane interactie gaat. 

Om voor deze procedure te slagen, moet je minstens 50 % behalen voor elke module.

Vrijstellingen voor deze procedure

Het bezit van minstens één van de volgende certificaten stelt je vrij van deze procedure:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 1/A
 • Artikel 7 niveau 2+/B
 • Artikel 7 niveau 2/C
 • Artikel 7 niveau 3/D
 • Artikel 7 niveau 4

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 14, eerste lid
 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Taalartikels elementaire kennis

 • Artikel 14, tweede lid
 • Artikel 9§2 elementaire kennis

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

 • Stap 1: 120 minuten

  Lezen: 60 minuten
  Luisteren: 60 minuten

 • Stap 2: 10 minuten

  Gesprek

Demos taaltesten

Hier vind je een hulpmiddel om je vertrouwd te maken met onze taaltesten.

Als je op de links klikt, gaat er een nieuw venster open.

Webplatform